1 septembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂAsociația Peisagiștilor din România dorește să anunțe introducererea ocupației de PEISAGIST în nomenclatorul COR (Clasificarea ocupațiilor din România), cod 216202, grupa de bază 2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic, prin  Ordinul comun al Ministerului Muncii și al Instititului Național de Statistică nr. 1419/328/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 28 august 2014, intrat în vigoare la data publicării. 

Demersul reprezintă un prim rezultat al inițiativei demarate în anul 2005 de către Asociația Peisagiștilor din România de a stabili un cadru adecvat pentru încadrarea activității absolvenților specializării de Peisagistică pe piața munci din România, în concordanță cu pregătirea acestora, precum și de a asigura vizibilitatea profesiei printr-o ocupație distinctă, de sine stătătoare. Menționăm că în prezent în țara noastră există peste 1000 de specialiști în Peisagistică, care au fost pregătiți în 7 instituții de învățământ superior. 

În cadrul acestui proces, s-au realizat studii asupra situației absovenților în specializarea amintită, care au vizat grupuri țintă compuse din instituțiile de învătământ superior, angajatori și angajați din domeniul Peisagistică. Concluziile au subliniat multitudinea și varietatea de ocupații din nomenclatorul COR ce sunt folosite la încadrarea acestor specialiști și inexistența unei ocupații corespunzătoare titlului dobândit prin absolvirea studiilor de Peisagistică. Acest factor a generat de-a lungul  timpului numeroasele confuzii care există pe piața muncii legate de identitatea profesiei. 

Prin această inițiativă, Asociația Peisagiștilor din România participă la crearea unui cadru legal pentru practicarea profesiei de peisagist. De asemenea, prin abordarea interdisciplinară și prin implicarea în studii, proiecte și intervenţii asupra spaţiul verde public şi privat, Asociația Peisagiștilor din România îşi propune și promovarea avantajelor oferite de edificarea unui peisaj sub directa îndrumare şi supraveghere a specialistului peisagist, pentru a contribui astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a spaţiului.

În continuare, Asociația Peisagiștilor din România recomandă absolvenților de Peisagistică și a altor specialiști din domeniile conexe, activi în domeniu, încadrarea cu ocupația de PEISAGIST, în vederea constituirii unei identități profesionale, precum și clarificarea sintagmelor utilizate în domeniu.

Nu în ultimul rând, Asociația Peisagiștilor din România dorește să mulțumească colegilor peisagiști, Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA), Regiunea Europeană (IFLA Europe) precum și școlilor de peisagistică din România pentru sprijinul acordat, dar și tuturor celorlalți susținători care au înțeles nevoia reglementării acestei noi profesii introdusă în România în anul 1998.

Timișoara, 1 Septembrie 2014

Peisagist, Alexandru Ciobotă, Președinte, Asociația Peisagiștilor din România
Persoană de contact: Peisagist, Raluca Rusu, coodonator proiect, telefon 0751161266.