7 octombrie 2013

SCRISOARE DESCHISA - PRIVIND TAIERILE ABUZIVE DE ARBORI, CU OCAZIA AMENAJARII RUTIERE A PIETEI BALCESCU, TIMISOARA
Prin prezenta scrisoare, Asociaţia Peisagiştilor din România denunţă în mod public tăierile abuzive de arbori efectuate între 13 septembrie şi 24 septembrie cu ocazia amenajării rutiere a Pieţei Bălcescu. Prin aceasta, ne alăturăm multiplelor reacţii critice la adresa acestui proiect din partea Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Timiş, a presei locale şi a unor grupuri anonime de iniţiativă publică .

Între aceste date au fost defrişaţi  un număr de  5 frasini maturi (Fraxinus sp.), cu vârste de peste 50 de ani, 15 salcâmi maturi (Robinia sp.) de pe strada Ciprian Porumbescu, 2 tei maturi (Tilia sp.) din faţa bisericii catolice şi un număr de 30 exemplare din speciile castan (Aesculus sp.), corcoduş ornamental (Prunus cerasifera 'Pissardii'), tei şi frasin tineri aflaţi în scuarul din centrul Pieţei Bălcesu.

Propunerile de extrageri şi tăieri masive de arbori nu se regăsesc în proiectul afişat pe pagina de internet a Primăriei Timişoara. Considerând speciile tei, frasin şi castan cu un indice apreciat de densitate de 1,0, salcâm cu un indice de 0,7 şi corcoduş ornamental cu valoarea indicelui de 0,8, putem estima impactul negativ pe care intervenţia urbană mai sus menţionată o are asupra mediului ambient. Prin urmare, dacă 1m³ de coroană volum standard cu indice de densitate 1,00 absoarbe aproximativ 9 g CO2 pe oră , numai în cazul celor 5 frasini defrişaţi, la o înălţime medie a coroanei de 8 metri, cu un volum total de 268 m³, sunt absorbite în medie 144 kg CO2/zi eliberându-se în atmosferă 25 kg de oxigen/ zi. D e asemenea, trebuie menţionat faptul că pe timpul verii, temperatura scade cu aproximativ 3-4 grade sub coroana acestor arbori, care au o înaltă valoare ecologică, mai ales în mediul agresiv şi poluat al oraşului Timişoara. Mai mult, considerăm foarte nocivă soluţia propusă de utilizare a îmbrăcăminţii asfaltice pentru suprafeţele de circulaţie pietonală şi parcări. Acest finisaj este impermeabil nerealizându-se circuitul apei în natură, înmagazinează şi emană căldură, ducând la uscarea arborilor şi la creşterea costurilor pentru epurarea apelor meteorice prin scăderea infiltraţiei în sol.

Trebuie menţionat faptul că prin aceste defrişări abuzive sunt încălcate flagrant Art. 5, 7 şi 12, ale Legii nr. 24 din 2007 (n.r. Privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor), cu completările ulterioare, iar întrega amenajare contravine princiipilor declarate ale Convenţiei Europene ale Peisajului din 2000 precum şi Cartei de la Leipzig din 2008, ambele documente ratificate şi asumate de România.

Solicităm instituţiilor responsabile de acest adevărat 'masacru' ecologic, justificarea motivului pentru care se atentează la sănătatea cetăţenilor oraşului, iar spaţiul urban este privat de beneficiile pe care le aduc aceşti arbori.

Prin urmare, solicităm:

Primăriei Municipiului Timişoara:
• Punerea la dispoziţie spre consultare publică a documentaţiei tehnice integrale privind proiectul „Reamenajare geometrie intersecţie Piaţa Bălcescu”, întrucât, la ora actuală pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara se găsesc doar planşe aferente proiectului tehnic.
• Punerea la dispoziţie a autorizaţiei de defrişare eliberată de Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, corelată cu studiul de Cadastru Verde 1999-2004 şi cu legislaţia de mediu în vigoare.
• Punerea la dispoziţie spre consultare, a Registrului local al spațiilor verzi, conform art.12, alin. 1 şi a strategiei vizând spațiile verzi întemeiată pe acest Registru, așa cum îl prevăd normele de aplicare ale Legii Nr.24/2007 cu completările ulterioare. 

Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara:
• Punctul de vedere privind defrişările şi soluţia tehnică a acestui proiect.
• Avizul de mediu aferent acestui proiect.

Gărzii de Mediu Timiş:
• Punctul de vedere privind modul în care s-a respectat legislaţia de mediu în cazul acestui proiect, în special în privinţa defrişărilor şi intervenţiilor asupra spaţiilor verzi existente.
• Aplicarea de masuri legale în cazul în care legislaţia de mediu nu a fost respectată.

Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş:
• Punctul de vedere privind acest proiect având în vedere că Piaţa Bălcescu este inclusă în zona de protecţie a ansamblului istoric TM-II-a-B-06109.

Timişoara, 07.10.2013

Preşedinte,
Asociaţia Peisagiştilor din România
Ing. Peis. Alexandru Ciobotă5 iunie 2013

PHOENIX ROEBELENII ...
Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest prin vocea Președintelui Ing.peis. Andrei Condoroș își exprimă public nemulțumirea vizavi de soluția de amenajare peisageră a insulelor de spațiu verde dintre sensurile de mers a Bulevardul I.C. Brătianu și Străzii Michelangelo din Timișoara, prin poziționarea unor ghivece plantate cu exemplare din specia Phoenix roebelenii (palmier).

Phoenix roebelenii se caracterizează în primul rând ca fiind o specie alohtonă, ceea ce înseamnă că arealul natural se află în alte zone geografice decât cea a Timișoarei, precum Australia, SE Asiei și Estul Africii, prin urmare specia nu este întâlnită în condiții naturale de creștere și nu face parte din biodiversitatea locală și din peisajul de câmpie din Banat. Mai mult, valoare arborelui, din punct de vedere ecologic este una scăzută, sensibilă la factorii de mediu urbani, naturali sau antropici și cu o valoare estetică îndoielnică raportată la peisajul urban existent. În condițiile în care Timișoara aspiră la statutul, onorabil de altfel, de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, printr-un mic si relevant paralelism cu subiectul în discuție, specia este total necaracteristică peisajului cultural timișorean.
Nu pot să nu ridic problematica costurilor de achiziție și ulterior a celor care se impun în vederea întreținerii lor în perioada vremii nefavorabile (depozitare, transport, protejare etc.) în raport cu nevoile și mai ales beneficiile aduse locuitorilor din Timișoara. 
Fără a avea pretenția de a trata subietul exhaustiv, dorim să atragem totodată atenția asupra unei tendințe tot mai evidente, de a utiliza în aliniamentele unor importante artere de circulație (Calea Aradului, Vasile Pârvan, Take Ionescu etc), exemplare ’pitice’ de arbori, cu un rol ecologic și estetic cel puțin modest, ca să nu spun total nepotriviți. Paradoxal acestor intervenții, semnalăm înlăturarea tocmai a unor exemplare cu o valoare ecologică și ornamentală ridicată din specile Tilia (tei) și Aesculus (castan porcesc) de pe alte străzi din oraș (Bvd. Revoluției, str.Popa Șapcă etc.

Facem pe această cale recomandarea ca intervențiile în spațiile verzi publice din Timișoara să se facă în baza unor strategii publice prealabile (masterplan), conturate și fundamentate profesional în parteneriat cu specialiști, membrii ai asociațiilor profesioniste și/sau ai instituțiilor de învățământ superior de specialitate din Timișoara.
Recomandăm de asemenea angajarea în cadrul Direcției de Mediu a Primăriei  Municipiului Timișoara a unui grup de specialiști, având specializarea - arhitectura peisajului cât și conexe și care să facă dovada incontestabilă a capacității lor profesionale, mai mult corelarea tuturor acestor soluții de intervenție în spațiile verzi cu politicile și constrângerile unui urbanism de calitate.
Nu în ultimul rând, solicităm tragerea la răspundere a celor responsabili pentru soluțiile alese cât și comunicarea unui punct de vedere oficial al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Timișoara, 05 iunie 2013

16 martie 2013

2% pentru ASOP ROMANIA
Ce presupune?
În fiecare an, conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil are dreptul de a alege destinaţia celor 2% din impozitul pe venit, putând redirecționa această sumă către o organizație non-profit. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci face parte din impozitul pe venit deja achitat.

Ce trebuie să ştiţi despre AsoP România?
Asociația Peisagiștilor din România – AsoP este o asociație transparentă și eficientă, unica din România, care reprezintă profesia de peisagist și promovează calitatea produsului de arhitectura peisajului. Direcţionarea a 2% din impozitul Dumneavoastră către Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, constituie o opţiune şi nu o obligaţie. Sumele colectate astfel vor sprijini proiectele AsoP Romania.

Ce ne propunem în 2013?
1. Constituirea de filiale teritoriale (Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est) pentru susținerea activității Asociației și a obiectivelor acesteia la nivel local și regional;
2. Realizarea unei pagini de internet prietenoase, care să răspundă nevoilor Asociației Peisagiștilor din România – AsoP și care să constituie o interfață utilă pentru cei interesați de această ramură profesională;
3. Redactarea primei reviste de arhitectura peisajului din România;
4. Continuarea demersurilor legale în vederea întăririi imaginii și poziției peisagistului la nivel național și internațional astfel încât calitatea produsului de peisagistică să producă efecte vizibile, cu rezultate directe în creșterea calității vieții și a spațiilor publice din România;
5. Sprijinirea proiectelor derulate de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP (proiecte de cercetare, proiecte culturale, expoziții, conferințe etc.)

Cum redirecționez?
Pentru venituri din salarii, veţi completa formularul 230 [ click pt.formular ]. În cazul altor venituri, veţi completa formularul 200  [ click pt.formular ]. Formularele sunt completate cu datele de identificare ale Asociaţiei Peisagiștilor din România – AsoP.
Formularele se completează în două exemplare, dintre care unul se depune la Administrația Fiscală, iar celălalt se păstrează.
Formularele se depun la Administrația Fiscală de care aparțineţi. Pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poșta (ca scrisoare recomandată). Pentru a afla adresele unităților click aici.

  
Dacă doriţi să aflaţi mai multe informații despre Asociația Peisagiștilor din România –AsoP şi activitățile noastre, ne puteți contacta la adresa: office@asop-romania.org.ro  sau pe pagina de Facebook (www.facebook.com/asopromania).

20 ianuarie 2013

PARCELĂRI BUCUREȘTENE


Fondul rezidential din cadrul ansamblurilor de parcelari reprezinta un fragment specific Bucurestiului interbelic, din cadrul unui amplu fenomen de schimbare / modelare a vietii urbane (prin modele urbanistice de influenta, construirea masiva de locuinte si politicilor încurajatoare). 
Realizate cu preponderenta în prima jumatate a sec. XX, exemple precum parcelarile cu locuinte din zonele preindustriale si industriale ale Bucurestiului (zona Filaret, zona Obor, zona cailor ferate Gara de Nord, zona fostei lotizari Bonaparte, etc), s-au bazat pe existenta a doua momente importante: infiintarea Societatii Comunale pentru Locuinte Eftine si realizarea Planului Director de Sistematizare al Bucurestiului.
Inventarierea elementelor de urbanitate ale orasului interbelic, pornind de la case, la spatiul public, edificiile si dotarile comunitare, elemente ale peisajului ambiental al strazii, insemne ale reprezentarii sociale a locuitorilor, sunt cateva dintre obiectivele urmarite de studiu în a recupera specificul si identitatea locala. 
Transpunerea datelor de teren într-o matrice digitalizata confera o viziune generala asupra stadiului fizic si social al acestor parcelari, pe baza careia se pot alcatui studii interdisciplinare si metodologii de interventie concreta în spiritul revitalizarii lor, prin implicarea specialistilor si locuitorilor în proiecte de creativitate urbana.


Lider proiect:
Asociatia Peisagistilor din Romania - AsoP, Filiala Bucuresti
Parteneri: 
Asociatia Peisagistilor din Romania - AsoP, 
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Arhitectura, 
RPR+ Birou de Studii Contemporane.
Cu sprijinul financiar al: 
Uniunii Arhitectilor din Romania - UAR, prin programul cultural - Observatorul Urban.
Internet:
http://parcelari.softimpera.ro/