29 iunie 2011

WORKSHOP BAIA SPRIE


În acest an Baia Sprie găzduiește a III-a ediție a atelierului de arhitectură peisageră Green reCreation. Atelierul face parte dintr-un proiect integrat de dezvoltare durabilă a loc. Baia Sprie. Localitatea e poziționată pe centura minieră regiunea N-V a jud. Maramureș. Cumunitățile din punctele ce definesc centura, și-au încheiat activitățile minerești, astfel au avut loc câteva reconversii importante la nivel structural și profesional, generându-se astfel câteva puncte turistice importante pentru circuitul regiunii : Nistru, Chiuzbaia, Șuior, Cavnic, Băiuț, etc.

Atelierul vizează câteva trasee cheie și diferite puncte importante ce se desfășoară pe fostele trasee tehnologice și trasee de legătură ale activităților miniere, acestea brăzdând regiunea aflată între Baia Sprie și Chiuzbaia. Cel mai vechi traseu tehnologic al zonei este un vechi apeduct care lega Chiuzbaia de flotația Băii Spri acum fiind cunoscut ca și Drumul Apei – transformat în traseu turistic pentru drumeții. Dealul Minei este cea mai vastă zonă studiată și totodată aici se conturează o radiografie a 9 secole de minerit. A treia zonă importanată studiată va fi rețeaua de străzi din zona rezidențială a Băii Spri care se ramifică la baza Dealului Minei. Elementul catalizator al comunității minerești este capela Calvaria care reprezintă legătura sprirituală dintre comunitatea de mineri și Dealul Minei, aceasta va beneficia de o atenție specială în cadrul proiectului pentru că este situată la pragul dintre oraș și Dealul Minei.

Atelierul și intervențiile ce vor fi generate în cadrul lui au ca scop principal susținerea unor puncte importante și ale traseelor ce le leagă și totodată de expunere a întregului pachet cultural și istoric dobândit prin mineritul local.

Pe tot parcursul celor 2 săptămâni se vor susține diferite prelegeri pe diferite teme: urbanism, peisagistică, minerit și cultura locală, sociologie, planuri integrate de dezvoltare durabilă, etc. Vor fi multe drumeții cu caracter informativ și recreativ, ce vor bate traseele și locurile cu pricina, dispersate prin zone verzi deconectante extraurbane, aviz amatorilor de drumeții. Nu vor lipsi etapele de team building și socializare, vizite în diferite puncte turistice amintite mai sus și la fel vor exista vizitele în zona Maramureșului istoric.

Se asigură:
cazarea
micul dejun și prânzul
transportul pentru diferite vizite din cadrul workshopului (eventual deconturi pentru bonuri de combustibil pentru mașini personale)
diferite consumabile pentru procesul ”creativ”

Trimiteți un mic CV și un portofoliu sumar până cel târziu la data de 25.07.2011
>valentin.metes@yahoo.com
>ruxi_ruxita@yahoo.com (pentru cei din Timișoara)

Numai bine!
Echipa Green reCreation

Mai multe detalii vor sosi pe parcursul lunii iulie sau puteți apela la adresele de contact.

 sursa informatiei aici

23 iunie 2011

www.asop-romania.org.ro IN LUCRU / UNDER CONSTRUCTION[RO]     Incepand cu luna iulie a.c. pagina oficiala de internet a Asociatiei Peisagistilor din Romania - AsoP ( www.asop-romania.org.ro ) va intra in lucru. In acest sens orice sugestii sau comentarii sunt bine-venite si chiar de dorit. Inregistrati comentariile voastre pe pagina oficiala de Facebook sau pe adresele office@asop-romania.org.ro sau andreicondoros@asop-romania.org.ro.
 
[EN]     Starting July c.y. the official website of the Romanian Landscape Architects Association - AsoP (www.asop-romania.org.ro) will be under construction. We expect your suggestions and comments on the official facebook page or e-mail: office@asop-romania.org.ro // andreicondoros@asop-romania.org.ro

14 iunie 2011

CONCURS DE SOLUŢII URBANISTICE PENTRU AMENAJAREA FALEZEI MUREŞULUI

 Primăria Municipiului Arad a lansat un conurs de soluţii urbanistice pentru amenajarea falezei Mureşului pe toată lungimea intravilanului municipiului Arad. Anunţul a fost publicat în sistemul electronic naţional de achiziţii publice, iar proiectele sunt aşteptate până la data de 1 august 2011.  Cele mai bune proiecte vor fi premiate.

Scopul concursului  este de a obţine cele mai bune soluţii privitoare la un plan  de revitalizare şi extindere a activităţilor din zona malurilor Mureşului  precum şi o integrare a  acestora  în structura urbană  pentru punerea în valoare  şi a altor repere urbane în vederea întăririi caracterului de marcă  a oraşului  pe care Mureşul şi malurile sale o au.
Se va urmări :
- Extinderea, reabilitarea şi remodelarea sistemului de spaţii verzi
- Extinderea, diversificarea şi recalibrarea circulaţiilor riverane
- Reconsiderarea funcţională a zonelor considerate conflictuale
- Realizarea de zone funcţionale cu caracter tematic
- Implementarea unor centre de interes funcţional care să acţioneze ca poli generatori de evenimente
- Coerenţa sporită între zonele riverane Mureşului şi zonele structurii urbane construite cu care se învecinează
Proiectul va studia şi va propune soluţii pentru zonele cuprinse între fronturile construite pe malul drept al Mureşului şi pe toată lungimea râului din zona de intravilan a municipiului precum şi pe malul stâng pe porţiunea de la sensul giratoriu din cartierul Subcetate până la limita de vest a intravilanului municipiului.
Vocabularul construit sau amenajat avut în vedre de organizatorii concursului şi la care concurenţii vor putea recurge vizează:

 • Alei pietonale , estacade pietonale cu caracter belvedere
 • Piste pentru biciclete concepute într-un sistem unitar care să

asigure un flux de circulaţie continuă, pe tot traseul malului şi pentru care să existe posibilitate conectării cu traseele din pădurea Ceala ( cu preluarea studiului de fezabilitate existent);

 • Amplasarea sau reamplasarea unor pasarele sau poduri noi pentru traversări pietonale sau cu bicicleta
 • Dotări destinate loisirului şi turismului
 • Dotări destinate sporturilor, inclusiv nautice
 • Dotări pentru spectacole în aer liber
 • Dotări pentru activităţi de club, alimentaţie publică
 • Parcări în zonele principale de acces
 • Plantaţii noi sau revigorante pentru punerea în valoare a arborilor valoroşi existenţi
 • Forme de remodelarea a reliefului în scopul creşterii expresivităţii relaţiei cu apa sau structura urbană
 • Mobilier urban de toate categoriile
 • Aranjamente florale, grupuri florale statuare
 • Amplasamente pentru statui sau grupuri statuare
 • Iluminat public ambiental în concordanţă cu tematica
 • Parcul Copiilor va fi amenajat în continuarea Parcului Europa până la ieşirea  din parc în amonte (zona intersecţiei străzii Praporgescu cu Călimăneşti)

Concurenţii vor putea apela, în funcţie de setul de soluţii propuse şi la alte elemente de natură funcţională sau formală pe care le consideră utile pentru materializarea propunerilor

CRITERII DE EVALUARE
Juriul va aprecia lucrările având în vedere răspunsul dat de concurenţi la următoarele domenii de interes, considerate determinante pentru valoarea soluţiei:
-  Coerenţa conceptuală a soluţiei

 • Expresivitatea şi capacitatea de comunicare vizuală

      - Potenţialul de integrare în raport cu structurile existente, inclusiv punerea  în  valoare a reperelor urbane aflate în proximitate

 • Capacitatea de generator de evenimente
 • Caracterul inovativ
 • Aplicabilitatea tehnologică

JURIUL CONCURSULUI

 • Componenţa juriului  va fi următoarea :
 •  Preşedinte  - Arhitect Şef Municipiu Arad- arh. Radu Dragan

-  Membrii  -  Reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România;
-  Reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România; 
-  Viceprimar Municipiu Arad:  Geanina  Pistru
- Sef Serviciu Edilitar – Elena Portar;
- Membru supleant:  Consilier Local ing. Cziszter Kalman
 Participarea la concurs
Concurenţii pot fi persoane fizice sau juridice din România sau din alte ţări; se pot prezenta individual sau o echipă. Pot fi profesionişti sau studenţi/ absolvenţi  în specialităţile arhitectură, urbanism, peisagistică, design.
Persoanele care fac parte din juriu , membrii Comisiei Tehnice, cei care au participat la elaborarea temei nu au dreptul să participe la concurs.
Documentaţia pusă la dispoziţia concurenţilor
:
- Plan de situaţie pe suport topografic  scara 1:1000 în format stereo 70;
- Fotografii ale zonei;
- Tema de proiectare;
- Caietul de sarcini.
Prezentarea proiectelor
 
Concurenţii îşi vor prezenta propunerile astfel :

 • Piese scrise :

*Memoriu de prezentare a soluţiei care să cuprindă descrierea soluţiei, cu referire la toate aspectele abordate în temă.
Memoriul se va prezenta pe maxim 6 pagini format A4
- Piese desenate :
*Plan de încadrare    sc. 1/10.000
*Plan de amenajare propus sc. 1/1.000 ( prezentat pe tronsoane )
*Secţiuni/desfăşurări considerate semnificative ( minimum patru )
*Perspective aeriene de ansamblu sau din interiorul ansamblului
*Desene considerate de concurenţi utile pentru explicarea soluţiei
(schiţe conceptuale, detalii de principiu a lucrărilor, etc. )
Piesele desenate se vor prezenta pe opt planşe format A1
Proiectele se vor redacta în limba română pe suport tipărit şi electronic.
Depunerea soluţiilor

Pentru a păstra anonimatul  concurenţii vor proceda astfel :

 • fiecare  piesă  (planşă sau memoriu  va avea un simbol de identificare din 2 litere şi 3 cifre  aplicat în colţul din dreapta sus;
 • într-un plic sigilat A4, neinscripţionat la exterior, se va introduce o  hârtie  pe care este înscris simbolul, numele , adresa autorului/autorilor; acest plic va fi desigilat  după stabilirea proiectului câştigător.

Calendarul concursului

 • data limită de solicitare  de clarificări: 21.07.2011 inclusiv
 • data limită de răspuns  la clarificări : 25.07.2011 ora 17,00
 • data limită de depunere a proiectelor : 1.08.2011 ora 9,00
 • data deschiderii proiectelor :                 1.08.2011 ora 10,00
 • data limită de evaluare  a proiectelor :16.08.2011, ora 10,00
 • data limită de informare a concurenţilor

privind rezultatul aplicării procedurii (estimare )18.08.2011
Premii

Premiul I – 30 000 lei ( TVA inclus)
Premiul II – 10 000lei ( TVA inclus)
Premiul III -  5 000lei  (TVA inclus)


Adresa de la care se poate obţine informaţii suplimentare privind organizarea concursului,  caietul de sarcini şi documentele suplimentare,  Transmiterea ofertelor sau solicitările de participare:

Primăria Municipiului Arad, 
Serviciul Constructii si Urbanism, 
B-dul Revoluţiei, nr. 75, Arad, cod poştal 310130, România, 
în atenţia d-nei. Mirela Szasz, 
tel. 0257/281850, int, 146, 
fax 0257/284744
 
sursa informatiei aici  

7 iunie 2011

Promovarea valorilor Parcului National Retezat prin reintroducerea in circuitul turistic a traseului spre varful Gugu

In anul 2011, in perioada 15 aprilie-30 octombrie, se afla in derulare proiectul “Promovarea valorilor Parcului National Retezat prin reintroducerea in circuitul turistic a traseului spre varful Gugu”, finantat de Mol Romania si Fundatia pentru Parteneriat.

Activitatile se vor desfasura in zona Barajului de acumulare de la Gura Apei pana pe varful Gugu si au ca obiective principale informarea turistica - in acest scop fiind deja montate cele 3 panouri informative printr-o actiune a unuia dintre parteneri (Grupul Scolar Forestier Arad), dar si reconditionarea unei stane traditionale, care va fi restaurata prin desfasurarea de 3 tabere tematice de voluntariat, organizate consecutiv, incepand cu 14 iulie 2011.

Entitatile implicate in acest proiect de nivel national sunt:

Asociatia Altitudine - Arad ( www.altitudine.ro )
Administratia Parcului National Retezat,
Grupul Scolar Forestier Arad,
Asociatia Cercetasii Muntilor,
Universitatea de Stiinte Agricole ale Banatului Timisoara,
Asociatia Peisagistilor din Romania,
Clubul Sportiv Tibiscus Timisoara,
Alternativa Educationala Waldorf Simeria,
Muzeul de Etnografie si Arta Populara Orastie,
Liceul Teoretic Diaconovici Tietz - Resita.

3 iunie 2011

URBAN STAMP

In data de 3 si 4 iunie in Piața Unirii Timisoara, va avea loc un eveniment-premiera pentru Timisoara. Sub titlul de URBAN STAMP, in doua seri, Piata Unirii si Muzeul de Arta vor deveni cadrul si subiectul unui nou tip de “intamplare” si o experienta inedita in spatiul public. Fatada prinicipala a Muzeului de Arta va fi in intregime ecranul unor proiectii arhitecturale de mari dimensiuni.

O serie de picturi pe sticla realizate de elevi, studenti si artisti vor fi proiectate pe fatada Muzeul de Arta ce va deveni, doua seri, “panza” imaginatiei participantilor.

Timisoareni sunt invitați sa asiste la acest eveniment vineri si sambata dupa ora 22.00 pana dupa miezul noptii. Toate lucrarile proiectate vor participa la concursul organizat cu aceasta ocazie, iar castigatorii, alesi de catre public prin intermediul retelei de socializare facebook vor fi premiati de catre organizatori.

Organizatori: Asociatia de la 4

Parteneri: Primaria Municipiului Timisoara, Biblioteca Judeteana Timis, American Corner Timisoara, Rotaract Club Cetate , Asociatia Peisagistilor din Romania - AsoP prin Departamentul Studenti, Centrul de Promovare a Culturii de Securitate , Rheinbrucke Timisoara, Global Design Timisoara, Phonix Protect Deva.