24 februarie 2010

SPRIJINA INITIATIVELE ASOP ROMANIA DONAND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT STATULUI IN 2010


230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ


Formular 230
Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

200 Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008)


Formular 200
Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.


CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PE ANUL 2010

Baza legală este menţionată cu modificările şi completările ulterioare. Prin C.F. s-a desemnat Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


ADUNAREA GENERALA A ASOP ROMANIA, 20 FEBRUARIE 2010
16 februarie 2010

Blocuri care zâmbesc trecătorilor


CIVILIZAŢIE. Câteva grupuri răzleţe de artişti plastici şi arhitecţi, preocupaţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor, le propun românilor să regândească aspectul cartierelor din oraşe.

De ani buni, când vine vorba restaurării clădirilor istorice sau renovării celor ce stau să cadă, înghiţim aceeaşi pastilă amară: nu sunt bani. Practica întâlnită în câteva oraşe europene şi, timid, chiar în câteva zone din România, ne arată însă că, printr- o investiţie minimă, orice clădire poate deveni „prietenoasă” cu privitorul ei.

Cosmetizarea se poate face prin simpla plasare a unei imagini
care să-i dea viaţă, lăsând câţiva artişti să-şi demonstreze talentele.

Faţada de pe strada Covaci

Nu trebuie să mergi până la Paris ca să vezi cât succes ar avea un astfel de demers. În Centrul Vechi al Bucureştiului, pe strada Covaci, faţada localului Medieval House îţi aminteşte de o capitală interbelică. A fost pictată acum zece ani de către Valeriu Dulgheru, un pictor de biserici, ce voia să înfrumuseţeze spaţiul Covaciului prin pictură, după cum spune Nicolae Copăceanu, patronul Medieval House. Pictura are şase metri înăl ţime şi 4 metri lăţime şi a costat în jur de 6.000 de euro.

„E o iniţiativă foarte bună de a înfrumuseţa o zonă. Municipalitatea ar trebui s-o ia în considerare. Este cea mai simplă şi mai ieftină variantă de a schimba faţa unei clădiri şi, astfel, de a înfrumuseţa un loc. Dacă s-ar picta clădirile vechi în spiritul vremurilor trecute s-ar schimba total faţa Bucureştiului”, este de părere Nicolae Copăceanu.

Arhitecţii şi artiştii plastici preocupaţi de imaginea oraşelor în care trăiesc sunt de părere că aplicarea pe clădirile din România a tehnicii „trompe d’oeil” (redarea unei imagini ce pare reală, creând iluzia tridimensionalităţii) ar fi de mare succes, mai ales că multe clădiri se află pe listele de reabilitare. O iniţiativă de înfrumuseţare ce s-a dovedit de succes aparţine unor artişti ieşeni din asociţia „Vector”.

„Am vrut să generăm o idee care să fie dusă mai departe”

În perioada 2004–2007, în cadrul proiectului „cARTier”, realizat în parteneriat cu Programul Cultural Elveţian în România Pro Helvetia/SDC, artiştii din Iaşi au pictat faţadele unor blocuri de pe esplanada Oancea, situată în cartierul Tătăraşi. „O componentă a proiectului nostru a reprezentat-o pictarea faţadelor unor blocuri, fapt extrem de apreciat de locuitorii cartierului. Am vrut să generăm o idee care să fie dusă mai departe de alţii, colorarea cu bun-gust a faţadelor blocurilor. Din păcate, acum nu mai există contextul economic pentru realizarea unui astfel de proiect. În România, nu există spirit civic urbanist, fiecare îşi vopseşte faţada apartamentului cum vrea, nu avem o cultură organizatorică”, spune Matei Bejenaru, liderul aso ciaţiei. (A contribuit Maria Craus)

GRAFFITI. Faţadă „altfel” pe strada Arthur Verona din Bucureşti

MODEL. Pictată în urmă cu zece ani, mica faţadă de pe strada Covaci, din Bucureşti, a costat 6.000 de euro
FOTOGRAFII: EVZ


INIŢIATIVĂ

Specialiştii timişoreni consideră că acum e momentul cel mai potrivit pentru a schimba faţa oraşelor comuniste: reabilitarea termică ar putea merge mână în mână cu cea estetică

Georgeta Petrovici 


Arhitecţii din Timişoara atrag atenţia asupra faptului că, la nivel naţional, se impune o reabilitare estetică a blocurilor construite în comunism. Iar dacă autorităţile vor ca oraşele pe care le administrează să fie cât mai estetice ar trebui să-i implice în proiecte de gen, într-un timp cât mai scurt, pe arhitecţii şi artiştii plastici locali. Reţeta propusă de arhitecţii şi peisagiştii timişoreni pentru schimbarea la faţă a clădirilor terne este tehnica
de pictură numită „trompe l’oeil”.

Cei preocupaţi de subiect spun că iniţiativa ar trebui pusă în practică acum, cât timp se derulează programul naţional de reabilitare termică a imobilelor.

„Blocurile comuniste au îmbătrânit urât. Actualul program de reabilitare termică oferă şi posibilitatea reabilitării estetice. Au apărut tot felul de dungi pe faţade, ca la maşinile de curse, dar se vede clar că acestea nu au fost trasate de profesionişti. În arhitectură, culoarea subliniază volumul. Există o regulă fundamentală care spune că un finisaj sau o culoare nu se schimbă pe muchie, puţini o mai ştiu acum. Pentru faţade se fac studii de culoare care urmăresc integrarea într-un ansamblu urban. Pentru poziţii deosebite, capete de perspectivă, clădiri reprezentative, se pot concepe lucrări de artă, mozaicuri, fresce, care să potenţeze arhitectura”, explică arhitectul Mihai-Corneliu Donici.

„Un subiect delicat”

Şi filiala de la Timişoara a Asociaţiei Peisagiştilor din România militează de o bună bucată de vreme pentru estetizarea blocurilor. „Problema ansamblurilor de locuit din perioada comunismului, ca tipologie urbană, rămâne un subiect delicat în perspectiva corectării acestei volumetrii anoste şi integrării ei într-un peisaj urban unitar”, spune arhitectul peisagist Andrei Condoroş.

Reabilitare termică şi estetică


Talia, numărul, configuraţia şi amplasarea blocurilor vechi ridică probleme importante de abordare. Există soluţii: colorarea faţadelor şi adăugarea unui strat verde la nivelul superior al blocului.

„Implicarea arhitecţilor şi artiştilor e esenţială pentru rezolvarea unitară a oricăror ansambluri. E însă la fel de necesară luarea unei atitudini publice a autorităţilor şi, mai important, a comunităţii locale care beneficiază de aceste intervenţii, pentru că programul de reabilitare termică a imobilelor nu include neapărat o tratare artistică aparte”, conchide Andrei Condoroş.

De altfel, la Timişoara a fost organizat un concurs de design pentru studenţii de la Arhitectură şi cei de la Arte şi Design pentru înfrumuseţarea unui imobil de pe strada Mărăşti.

În plus, arhitectul-şef al oraşului, Emil Ciurariu, a discutat cu specialiştii din domeniu despre crearea unei strategii generale privind reabilitarea estetică a imobilelor din Timişoara, urmând ca în viitorul apropiat să fie organizate ateliere de lucru pe această tematică.  

 
URÂT. Cartierul Soarelui, fostă zonă muncitorească
FOTO: ADI PÎCLIŞAN 
ARTĂ URBANĂ

Artiştii propun tehnica „trompe l’oeil”


  • Expresia „trompe l’oeil” provine din verbul francez „tromper” - „a înşela” şi „l’oeil” - „ochiul”. În pictură, această tehnică artistică este utilizată cu scopul de a crea iluzia de tridimensionalitate.

  • Tehnica a fost utilizată de greci şi romani în cadrul picturii murale. Un exemplu este oraşul roman Pompei, unde erau reprezentate ferestre, uşi sau holuri pentru a se crea iluzia unui spaţiu mult mai mare. Tehnica s-a dezvoltat puternic în perioada Renaşterii, odată cu descoperirea legilor perspectivei şi progresul ştiinţei şi al opticii.

  • Printre instituţiile care ar putea gândi o strategie de estetizare a blocurilor comuniste se numără Facultatea de Arte şi Design, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Inginerie civilă, autorităţile locale, asociaţiile profesionale sau ONG-uri locale. (Georgeta Petrovici)
SIBIU

„Arta stradală e un simbol al civilizaţiei”


Bogdan Brylynski
 


În privinţa înviorării blocurilor cenuşii prin intermediul artei stradale, artiştii din Sibiu au căzut de acord asupra unui singur aspect: românii nu sunt suficienţi de „copţi” pentru un asemenea demers, iar acesta nu poate fi aplicat zonelor cu încărcătură istorică, aşa cum este centrul vechi al Sibiului.

„Te trimite la serviciu cu zâmbetul pe buze”

Potrivit specialiştilor, arhitectura blocurilor din ţările Europei de Est vine din arhitectura de sorginte franceză şi poartă pecetea funcţionalismului devenit necesar imediat după răz boi, când oamenii s-au mutat de la ţară la oraş.

„Blocurile comuniste sunt urâte peste tot în lume, iar arta stradală e un simbol al civilizaţiei. Însă poporul român nu este, deocamdată, în stare să accepte experimentele. Cred că nu suntem suficient de copţi pentru aşa ceva. În general, în oraşele vechi o să vedeţi foarte puţine exemple de acest gen, iar aici socotim şi Sibiul. Gândiţi- vă la Berlin. Capitala Germaniei e plină de artă stradală pentru că oraşul s-a născut în cultura nouă. Au permis inclusiv pictarea zidului Berlinului. În acelaşi timp, în zona bavareză, n-o să vedeţi aşa ceva”, spune Sabin Luca, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, din Sibiu.

 Potrivit observaţiilor lui Sabin Luca, acest tip de artă a prins cel mai bine la popoarele noi, în special cele germanice şi fino-ugrice. „Cultura de stradă nu e o răzbunare, după cum o percep mulţi dintre noi. Dimpotrivă, te binedispune. Te trimite la serviciu cu zâmbetul pe buze. Iar la un moment dat te vei obişnui să fii luminat tot timpul”, conchide directorul Muzeului Brukenthal.

Concurs de graffiti


La rândul său, arhitectul sibian Vladimir Grigorov, cel care a desenat actuala formă a Pieţei Mari din Sibiu, crede că integrarea acestor desene pe clă diri se poate face mult mai rapid. El consideră că acum ar fi cel mai bun moment pentru a face un pas înainte spre faţade mai vesele.

„Au început să coafeze blocurile vechi, în paralel cu reabilitatea termică. Suntem chiar în momentul când ar trebui să concepem aşa ceva, pentru că blocurile sunt în stadiul de renovare exterioară”, afirmă arhitectul.

Grigorov mai spune că acest tip de artă, foarte ingenioasă, poate stimula şi tinerele talente. Iar cum arta stradală e una specifică tinerilor, ideea unei tabere de proiecte pentru colorarea blocurilor sibiene s-a conturat foarte rapid.

„Eu am proiectat sala de sport a Liceului de Artă. Una dintre faţade este foarte ternă, simplistă, iar acum, la parter, sunt atâtea graffitiuri încât e chiar mişto. Chiar mă gândeam că, în momentul în care ai o faţadă ternă, e bine să faci un concurs de graffiti. Ar fi o idee nemaipomenită cu costuri minime. Dar nu chiar în centrul istoric”, spune arhitectul.
FRANŢA. Patru artiste au pictat, timp de patru luni, mai multe blocuri din Champol, suburbie a oraşului Chartres
 

1 februarie 2010

Malurile Canalului Bega Timişoara


A fost aprobat PUZ-ul pentru malurile canalului Bega

Consiliul Local Timişoara s-a întrunit, marţi, 26.01.2010, într-o nouă şedinţă ordinară, pentru a supune la vot mai multe proiecte importante, printre care şi Planul Urbanistic Zonal privind malurile canalului Bega.

Consilierii locali ai Municipiului Timisoara au aprobat Planul Urbanistic Zonal privind malurile canalului Bega. Aleşii au mai aprobat o soluţie de principiu privind acest PUZ şi odată aprobată forma finală a acestui document urbanistic va fi ridicată interdicţia de construire în această zonă care fusese instituită de Consiliul Local, dar totodată vor fi stabilite nişte reglementări specifice în ceea ce priveşte malurile canalului Bega.
Prin acest PUZ se doreşte reglementarea dezvoltării malurilor canalului Bega din Timişoara şi a zonei limitrofe, transformarea acestora într-o zonă atractivă de promenadă şi recreere. Se are în vedere crearea unui traseu pietonal şi pentru biciclete continuu, neîntrerupt, de-a lungul canalului Bega, şi asigurarea unui acces facil spre parcurile învecinate, valorificarea parcurilor şi spaţiilor verzi existente, plantarea de arbori şi înlocuirea mobilierului urban degradat, inclusiv utilităţile şi iluminatul stradal, precum şi crearea de noi spaţii verzi, îmbunătăţirea traficului prin construirea de noi poduri şi pasarele pietonale şi introducerea transportului public pe Bega, cu vaporetto.

Sursa : Timis online

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proiect de hotarare din 07.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara"

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29882/03.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timiooara;
Luând în considerare Hotarârea Consiliului Local nr. 544/16.12.2008 privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 lit. c) şi alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara", având ca beneficiar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform Proiectului nr. 1/2009, Proiectant general Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Proiect care constituie Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicii de constructibilitate: regimul maxim de înălţime (conform Avizelor de specialitate: Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 115/29.06.2009, Avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural al Judeţului Timiş nr. 137/U/20.06.2009, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 201/2009), organizarea circulaţiei în zona studiată (conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. SC2009-12285/14.05.2009), procentul de ocupare al terenurilor şi coeficientul de utilizare al terenurilor, organizarea spaţiilor verzi (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 19/30.10.2009), indici de constructibilitate prevăzuţi în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara" vor avea o valabilitate de 10 ani şi vor fi preluate în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Zona studiată are o suprafaţă de 183 ha şi se află în intravilanul Municipiului Timişoara.

Art. 4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a reţelelor şi echipamentelor urbane se aplică în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi ale Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (G.T.Z.);
- Mass-mediei locale.

Fisiere atasate