12 august 2010

Conferinţa: “Peisaj, Urbanism, Turism”


CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

ROMÂNIACONVENŢIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI

Convenţia de la Florenţa


Conferinţa: “Peisaj, Urbanism, Turism”

Rolul şi Responsabilităţile Autorităţilor Locale şi Regionale în Implementarea Convenţiei

Europene a Peisajului


Ploieşti - Consiliul Judeţean Prahova

Bd. Republicii nr. 2 – 4

Sala de conferinţă - Sala 500 Locuri (parter)

Vineri, 01 octombrie 2010


Introducere


Convenţia Europeană a Peisajului este un tratat internaţional adoptat la Florenţa, Italia, la 20 octombrie 2000, pe baza propunerii formulate de către Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (Rezoluţia 178/2004). Convenţia reprezintă un cadru legal internaţional pentru un proiect politic ce are ca obiectiv promovarea şi consolidarea unei noi abordării privind problemele peisajului în ţările europene, fiind ratificată până în prezent de 31 state europene. România a adoptat Convenţia Europeană a Peisajului prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002.

Oficial constituita sub egida Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, ”Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului” (RECEP-ENELC), este o reţea internaţională a autorităţilor locale şi regionale ce promovează implementarea Convenţiei Europene a Peisajului în ţările europene şi face parte din Eurolandscape, reţea ce cuprinde universităţi, societatea civilă, autorităţi publice locale, ce sprijină Convenţia. În prezent, RECEP - ENELC este constituită din 36 membri, Judeţul Prahova fiind membru fondator.


Organizatori


Reuniune organizată de Consiliul Judeţean Prahova – Direcţia Integrare Europeană, în colaborare cu RECEP-ENELC - ”Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului”, sub patronajul Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.

ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Sediu: Palatul Administrativ, B-dul Republicii nr. 2-4, Ploieşti, Judeţul Prahova

WEB: www.cjph.ro


Persoane de contact:


D-na Luminiţa IATAN

Arhitect Şef Direcţia Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Gestiunea Localităţii Consiliul Judeţean Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, Ploieşti, Prahova:

E-mail: dir_urbanism@cjph.ro

Tel: 0040/244/529603

Fax: 0040/244/595363


D-na Dr. Ec. Cătălina RĂDULESCU

Consilier Direcţia Integrare Europeană

Consiliul Judeţean Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, Ploieşti, Prahova:

E-mail: catalinar@cjph.ro

Tel: 0040/244/514497

Fax: 0040/244/407797


RECEP-ENELC - REŢEAUA EUROPEANĂ A AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REGIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA CONVENŢIEI EUROPENE A PEISAJULUI

Sediu: Villa medicea di Careggi, Viale G. Pieraccini, 21, 50139 Florence (Italy)
EMAIL info@recep-enelc.net

PHONE +39 055 4476678

FAX +39 055 44265250
WEB www.recep-enelc.net

www.eurolandscape.net


Persoane de contact:


D-nul J. Oriol PORCEL MONTANE

Director interimar Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului (RECEP-ENELC):

E-mail: oriol.porcel@recep-enelc.net


D-na Clinton HEALEY

Ofiţer Administrativ Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului (RECEP-ENELC):

E-mail: clinton.healey@recep-enelc.net


Participanţi


Reprezentanţi oficiali ai guvernelor, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale, organizaţiilor publice şi private şi organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul peisajului şi dezvoltării teritoriale durabile.

Pentru prezentările din cadrul lucrărilor se vor folosi limba engleză, spaniolă, italiană şi limba română (este prevăzută traducere simultană).


Programul evenimentelor în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2010


  • A 8-a Întâlnire a Comitetului Executiv RECEP-ENELC (Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului) – organizată de Directoratul RECEP-ENELC; este o reuniune deschisă doar pentru membri RECEP-ENELC (30 septembrie 2010);
  • Conferinţa: “Peisaj, Urbanism, Turism” – Rolul şi Responsabilităţile Autorităţilor Locale şi Regionale în Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului (01 octombrie 2010) – organizată de Consiliul Judeţean Prahova;
  • Program Social: Vizită pe “Drumul Vinului”, în data de 02 octombrie 2010 - organizat de Consiliul Judeţean Prahova (vă transmitem detaliile referitoare la programul social în cel mai scurt timp).

Temele Conferinţei


Temele care vor fi puse în discuţie în cadrul conferinţei prezintă un real interes pentru toţi participanţii: politicieni, reprezentanţi administraţie publică, profesori universitari, reprezentanţi ai societăţii civile din diferite ţări europene etc., în vederea încurajării cooperării şi schimbului de experienţă privind activităţile legate de peisaj: planificarea spaţială, protejarea mediului înconjurător, arhitectura peisajului, ecologie. Conferinţa organizată în sesiuni, exprimă o nouă abordare a problemelor legate de peisaj, având în vedere rolul şi responsabilităţile autorităţilor locale şi regionale în implementarea principiilor Convenţiei Europene a Peisajului la toate nivelurile:


  • SESIUNEA DE DESCHIDERE
  • I-a SESIUNE – Tema: “Stadiul Implementării Convenţiei Europene a Peisajului în România”
  • A II-a SESIUNE – Tema: „Exemple de bune practici din ţările europene privind implementarea Convenţiei Europene a Peisajului la nivel Local şi Regional”
  • MASA ROTUNDĂ – Teme: „Rolul şi Responsabilităţile Autorităţilor Locale şi Regionale în Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului, Dezvoltarea Durabilă a Teritoriului şi Promovarea Turismului în România”; “Perspectivele Implementării Convenţiei Europene a Peisajului”
  • ÎNCHIDEREA CONFERINŢEI – CONCLUZII


Transport/Cazare - responsabil organizare: S.C Passion - Tour operator & Travel Agency S.R.L. Ploieşti, Prahova (conform formularului de înregistrare).


Parcare - exisă spaţiu de parcare în imediata vecinătate a locaţiei reuniunilor cât şi a hotelurilor indicate în formularul de înregistrare (situate in centrul Municipiului Ploieşti).


Site-uri Internet - Aceste informaţii vor fi disponibile în cel mai scurt timp şi pe Site-urile Internet ale autorităţilor organizatoare ale reuniunii:

  • Consiliul Judeţean Prahova: www.cjph.ro
  • RECEP-ENELC (”Reţeaua Europeană a Autorităţilor Locale şi Regionale pentru Implementarea Convenţiei Europene a Peisajului”): www.recep-enelc.net


Notă:


Proiectul de Program al Conferinţei va suporta modificări în funcţie de confirmările de participare primite


VĂ RUGĂM SĂ NE CONFIRMAŢI PARTICIPAREA PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2010


Pentru orice informaţii suplimentare, persoana de contact:

D-na Dr. Ec. Cătălina RĂDULESCU

Consilier Direcţia Integrare Europeană

Consiliul Judeţean Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, Ploieşti, Prahova

E-mail: catalinar@cjph.ro

Tel: 0040/244/514497; Fax: 0040/244/407797