11 decembrie 2011

CIVILSCAPE SI-A ALES MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV.

La Adunarea Generală CIVILSCAPE din Florenta (11 noiembrie a.c.) au fost aleși pentru prima oară membrii noului Consiliu Consultativ. Consiliul Consultativ a fost introdus ca urmare a adoptării de noi reglementări în Antwerp în decembrie anul trecut. Consiliu Consultativ va monitoriza punerea în aplicare a Convenției Europene a Peisajului în țările în care Civilscape este reprezentată. Consiliul Consultativ va înștiința Consiliul de Administrație cu privire la măsurile și proiectele necesare care să favorizeze punerea în aplicare a prezentei Convenții. De asemenea, va reprezenta toate țările cu organizatii member Civilscape si va asigura un echilibru al activităților Civilscape. Consiliu consultativ este prezidat de noul ales vice-presedinte Civilscape - Gerhard Ermischer.

Au fost aleși 22 de membrii în Consiliul Consultativ din rândul celor 23 țări membre, urmând ca Suedia să-și desemneze un candidat în perioada imediat următoare, postul rămânând vacant ca urmare a imposibilității preluării lui pe moment.

România va fi reprezentată la acest nivel de ing.peis Andrei Condoroș, actual vicepreședinte al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, membră CIVILSCAPE începand cu anul 2010.

În ședința Adunării Generale din Florența au fost alese de către delegați urmatoarele persoane:

AT: Mr Alexandru Calcatinge
BG: Mrs Maria Samadjieva
BE: Mr Carlo Jengember
CH: Mrs Christiana Storelli
(CY: Mrs Dr Artemis Yiordamli)*
CZ: Mr Martin Stransky
DE: Mr Prof. Dr. Klaus Werk
ES: Mr Juan Antonio Morales
FR: Mr Simon Jolivet
GR: Mrs Aphrodite Sorotou
HU: Mr Gabor Rajnai
HR: Mrs Valerija Kelemen Pepeonik
(IS : Mr Arni Sigurbjarnarson)*
IT: Mr Francesco Alberti La Marmora
IR: Mr Terry O'Reagan
ME: Mrs Aleksandra Kapetanović
MK: Mrs Victoria Momeva Altiparmakovska
NL: Mr Gerrit-Jan van Herwaarden
RO: Mr Andrei Condoroș
SE:  -
SK: Mrs Lucia Skokanová
SR: Mrs Anna M. Plestovic
UK: Mr Jonathan Wordsworth

)*noile organizații din Islanda si Cipru și-au exprimat interesul de a deveni membre Civilscape puțin inainte de Adunarea Generală. Datorită faptului ca procesul de validare a cererii este încă în derulare, candidații din ambele țări au fost aleși în avans, numirea lor fiind confirmată atunci când procesul de validare va fi finalizat.

Consiliul de Administrație poate de asemenea alege membri în Consiliul Consultativ, numind următorii foști membri ai Consiliului de Administrație ca înaltii consilieri: Rita Micarelli și Bas Pedroli.

Consiliul Consultativ va monitoriza implementarea Convenției Europene a Peisajului la nivel European și național din prisma societății civile. Consiliul Consultativ va pregăti un raport care va fi publicat periodic de CIVILSCAPE: ”Societatea civilă și implementarea Convenției Europene a Peisajului”. Consiliul Consultativ va folosi separate o linie site-ului oficial pentru a organiza viitoarea sesiune de lucrări în mod eficient.  Alături de e-conferințe și co-operare on-line Consiliul se va întruni fizic în octombrie anul 2012.