23 ianuarie 2017

Întâlnire importantă ARACIS - ASOP ROMÂNIA

Reprezentanți ai Asociației Peisagiștilor din România - AsoP (AsoP Romania) au participat joi, 19 ianuarie 2017, la sediul ARACIS, din cadrul Campusului Agronomie din București, la o întâlnire cu membrii Biroului Executiv al Consiliului ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior). Tema discuțiilor a avut ca punct central Standardele Specifice propuse de Comisia de specialitate C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară, care vizeaza programele de studiu de nivel universitar cu Specializarea Peisagistică.
La întrevederea cu plenul Biroului Executiv al Consiliului ARACIS din partea organizației noastre au participat:
  • Peisagist Dr. Diana Culescu - Președinte AsoP România
  • Conf. Dr. Arh. Ioana Tudora - Delegatul AsoP România la IFLA Europe
  • Prof.Univ.Dr. Ana Felicia Iliescu - membru de onoare al AsoP România și fondatorul primului program de studiu de nivel universitar cu Specializarea Peisagistică din România

În urma discuțiilor, participanții au hotărât de comun acord realizarea unei dezbateri cu privire la Standardele Specifice propuse de Comisia de specialitate C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară. Aceasta urmează să se desfășoare în luna februarie 2017, iar la întrevedere vor participa reprezentanți ai Comisiei de specialitate C9 din cadrul ARACIS, reprezentanți ai facultăților care derulează în țara noastră programe de studiu de nivel universitar cu Specializarea Peisagistică și reprezentanți ai Asociației Peisagiștilor din România - AsoP.


7 noiembrie 2016

Ziua mondială a urbanismului este celebrată anul acesta la București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara


... pe data de 8 noiembrie, prin organizarea unor micro-evenimente, de către Facultatea de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Registrul Urbaniștilor din România (RUR) și Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR), în orașele București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.

Asociația Peisagiștilor din România - AsoP a fost invitată să ia parte la evenimentele organizate în București cu acest prilej, președintele AsoP România, peis.dr. Diana CULESCU fiind inclusă în panelul 'Dezbaterii profesionale APUR: Tendințe în dezvoltarea orașelor și provocări pentru urbanisști determinate de Agenda Urbană a UE'. 
Comunicatul integral, emis de APUR, poate fi consultat aici
Agenda finală a evenimentului găzduit de UAUIM București (Sala Frescelor), aici

25 octombrie 2016

PROTOCOL important semnat de ASOCIAȚIA PEISAGIȘTILOR DIN ROMÂNIA - ASOP, FILIALA TERITORIALĂ BUCUREȘTI – ILFOV și Universitea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București cu Primăria Municipiului București


_______________

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP are placerea de a anunța semnarea unui protocol de colaborare între Primaria Municipiului București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și Filiala Teritorială București-Ilfov a organizației noastre.

Colaborarea consfințită azi, 25 octombrie 2016, în Aula P. S. Aurelian din cadrul USAMVB, are ca scop formarea unui grup permanent de lucru și consiliere ce va urmări elaborarea unui set de strategii și programe de dezvoltare durabilă a Municipiului București, cu impact asupra regenerării și extinderii cadrului vegetal al orașului, precum și constituirea unui centru de cercetare asupra vegetației urbane și spațiilor verzi care să implice cercetătorii și specialiștii din multiplele domenii de expertiză care se află sub incidența activității USAMVB și AsoP București. 

Protocolul de colaborare este încheiat pe o durată de 10 ani și are următoarele obiective prioritare:

a) Elaborarea unui regulament de planificare și realizare în teren a lucrărilor de gestionare și întreținere a vegetației lemnoase din Municipiul București;
b) Elaborarea cadrului general privind strategia de conservare și dezvoltare a rețelei de spații verzi la nivelul Municipiului București;
c) Realizarea unor documente cadru care să stabilească direcțiile generale cu privire la speciile ce urmează a fi recomandate/deconsiliate pentru utilizare în vederea realizării de noi plantări de material dendrologic;
d) Realizarea de studii privind compoziția vegetală și evoluția acesteia în cadrul parcurilor istorice din Municipiul București, în vederea realizării planurilor detaliate de restaurare, revitalizare precum și de gestionare a acestora.

Cooperarea aflată sub egida acestui protocol își mai propune:

a) Monitorizarea permanentă a evoluției vegetației urbane; 
b) Analizarea modificărilor de habitate și ecosisteme în contextul schimbărilor climatice;
c) Realizarea de studii privind compoziția vegetală și evoluția acesteia în cadrul zonelor urbane protejate din Municipiul București în vederea realizării de planuri detaliate de restaurare, revitalizare precum și de gestionare a acestora;
d) Realizarea de studii privind compoziția vegetală și evoluția acesteia în cadrul spațiilor verzi în general din Municipiul București în vederea realizării de planuri detaliate de revitalizare și gestionare a acestora;
e) Stabilirea criteriilor privind introducerea arborilor remarcabili în categoria arborilor ocrotiți și realizarea unui ghid privind întreținerea și managementul acestora.

AsoP România îți exprimă încrederea că acest demers este doar un prim pas în ceea ce privește colaborarea dintre administrațiile publice locale, mediul academic și mediul profesional pentru îmbunătățirea calității vieții în orașele din țara noastră.