5 iunie 2013

PHOENIX ROEBELENII ...
Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest prin vocea Președintelui Ing.peis. Andrei Condoroș își exprimă public nemulțumirea vizavi de soluția de amenajare peisageră a insulelor de spațiu verde dintre sensurile de mers a Bulevardul I.C. Brătianu și Străzii Michelangelo din Timișoara, prin poziționarea unor ghivece plantate cu exemplare din specia Phoenix roebelenii (palmier).

Phoenix roebelenii se caracterizează în primul rând ca fiind o specie alohtonă, ceea ce înseamnă că arealul natural se află în alte zone geografice decât cea a Timișoarei, precum Australia, SE Asiei și Estul Africii, prin urmare specia nu este întâlnită în condiții naturale de creștere și nu face parte din biodiversitatea locală și din peisajul de câmpie din Banat. Mai mult, valoare arborelui, din punct de vedere ecologic este una scăzută, sensibilă la factorii de mediu urbani, naturali sau antropici și cu o valoare estetică îndoielnică raportată la peisajul urban existent. În condițiile în care Timișoara aspiră la statutul, onorabil de altfel, de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, printr-un mic si relevant paralelism cu subiectul în discuție, specia este total necaracteristică peisajului cultural timișorean.
Nu pot să nu ridic problematica costurilor de achiziție și ulterior a celor care se impun în vederea întreținerii lor în perioada vremii nefavorabile (depozitare, transport, protejare etc.) în raport cu nevoile și mai ales beneficiile aduse locuitorilor din Timișoara. 
Fără a avea pretenția de a trata subietul exhaustiv, dorim să atragem totodată atenția asupra unei tendințe tot mai evidente, de a utiliza în aliniamentele unor importante artere de circulație (Calea Aradului, Vasile Pârvan, Take Ionescu etc), exemplare ’pitice’ de arbori, cu un rol ecologic și estetic cel puțin modest, ca să nu spun total nepotriviți. Paradoxal acestor intervenții, semnalăm înlăturarea tocmai a unor exemplare cu o valoare ecologică și ornamentală ridicată din specile Tilia (tei) și Aesculus (castan porcesc) de pe alte străzi din oraș (Bvd. Revoluției, str.Popa Șapcă etc.

Facem pe această cale recomandarea ca intervențiile în spațiile verzi publice din Timișoara să se facă în baza unor strategii publice prealabile (masterplan), conturate și fundamentate profesional în parteneriat cu specialiști, membrii ai asociațiilor profesioniste și/sau ai instituțiilor de învățământ superior de specialitate din Timișoara.
Recomandăm de asemenea angajarea în cadrul Direcției de Mediu a Primăriei  Municipiului Timișoara a unui grup de specialiști, având specializarea - arhitectura peisajului cât și conexe și care să facă dovada incontestabilă a capacității lor profesionale, mai mult corelarea tuturor acestor soluții de intervenție în spațiile verzi cu politicile și constrângerile unui urbanism de calitate.
Nu în ultimul rând, solicităm tragerea la răspundere a celor responsabili pentru soluțiile alese cât și comunicarea unui punct de vedere oficial al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Timișoara, 05 iunie 2013