24 iulie 2011

WORKSHOP "Uzina de Apa" Suceava. Centru de Arhitectura, Cultura urbana si Peisaj


Descrierea programului/proiectului:

Ordinul Arhitecţilor din România, filiala N-E a iniţiat proiectul de refuncţionalizare a fostei Uzinei de apă a oraşului prin transformarea ei într-un Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj.

OAR NE îşi propune în cadrul acestui proiect să organizeze un workshop cu studenţi care să contribuie cu soluţii la integrarea viitorului Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj în viaţa urbană a oraşului Suceava. Organizarea acestei actiuni se va desfăşura cu un an inaintea împlinirii a 100 de ani de la punerea în funcţiune a Uzinei de apă a oraşului Suceava şi se doreşte a fi o etapă de pregătire pentru acest eveniment important din istoria oraşului. Evenimentul va fi dublat şi de finalizarea celei mai mari părţi din refacerea integrală a sistemului de alimentare cu apă, canalizare, reabilitare a străzilor şi iluminatului public finanţate din fonduri externe. Primăria şi societatea publică ce administrează reţelele, ACET Suceava, au în vedere să sărbătorească simultan aceste două momente de înnoire a oraşului aflate la intervalul simbolic de timp, de 100 de ani.

“Uzina de apă reprezintă in istoria Sucevei, momentul decisiv marcând intrarea în modernitate din punct de vedre urbanistic a unui oraş care, pana la acea dată, încă mai păstra ceva din aerul patriarhal al vechilor zidiri medievale.”[1]

Uzina de apă face parte dintr-un ansamblu de utilitate tehnică care avea în componenţă 6 construcţii din care 4 (camera de deferuginare, puţul de apă curată, rezervoare îngropate şi puţul colector) se află în patrimoniul Primăriei Municipiului Suceava. Ansamblul Uzina de apă – Suceava includea iniţial şi clădirea în care se aflau amplasate pompele ce ridicau apa la castelul de apă şi locuinţa administratorului. Ca arhitectură exterioară, cele două clădiri, aflate în apropiere, au aceleaşi caracteristici stilistice cu obiectivul aflat în patrimoniul Primăriei. „Casa pompelor” se află în administrare şi este utilizata ca atelier de reparaţii de către ACET Suceava (întreprinderea de reţele comunale) iar „Casa administratorului” este locuinţă particulară.
Uzina de apă din Suceava (Wasserwerk der Stadt Suceava) a fost proiectată de dr.ing. G. Thiem, inginer de construcţii civile (zivillingenieur) din Leipzig în 1908 (conform unor documente recenzate în arhiva Interprinderii comunale regionale Suceava în 1954). Ea a fost construită de firma „Thiem und Sohne”(„Thiem şi fiii”) ce a avut contract cu primăria Suceava. Ansamblul a fost finalizat şi dat în folosinţă în anul 1912. Aceasta a funcţionat până în anul 1960, când a fost înlocuită cu o staţie mai modernă. După această dată, utilajele au fost dezafectate, clădirile rămânând neutilizate până în acest moment.


Recent, ansamblu format din cele patru construcţii aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului Suceava a fost clasat ca şi monument istoric grupa valorică B cod LMI SVII- m-B-21030, prin Ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2393 /16.06.2011

Uzina de apă face parte din patrimoniul industrial al oraşului Suceava având o semnificaţie istorică, tehnologică, socială şi arhitecturală deopotrivă. OAR îşi propune să reintegreze această clădire în comunitate şi să contribuie astfel la promovarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural industrial în rândul instituţiilor, autorităţilor locale precum şi al societăţii civile.

În prezent, Primariei Municipiului Suceava şi Ordinul Arhitecţilor din România- Filiala Nord- Est au semnat un contract de asociere. În curs se află lucrări de reabilitare a fostei uzine de apă, etapizate pe parcursul a 3 ani. Proiectul se desfăşoară în doua etape majore:
- etapa 1 / 50% = consolidare + spaţiul expoziţional cu amenajări strict funcţionale
-etapa 2 / 50% = sală de conferinţe, spaţiu administrativ, amenajări interioare şi exterioare integrale.
La finalul primei etape, pe data de 12 august 2012 se doreşte inaugurarea Centrului de Arhitectură Cultură Urbană şi Peisaj.
Filiala OAR Nord Est a inchiriat Casa administratorului ca sediu pentru o perioada de 2 ani. O mare parte a lucrarilor workshopului si a celorlalte activitati ale proiectului cultural propus se vor putea desfasura in spatiile acestei cladiri.


Prin proiect se încearcă găsirea unor răspunsuri la problemele viitorului Centru de Arhitectură: poziţionarea în cadrul oraşului, lipsa unei infastructuri adecvate în zonă, vecinătăţile care nu pun în valoare construcţia, diversitatea funcţionala prezentă (locuire pavilionară, servicii, terenuri libere fără o destinaţie precisă), distanţa de aproximativ 1 km faţă de Zona Centrală a oraşului şi implicit faţă de principalele centre de interes ale acesteia, acces pietonal îngreunat de lipsa amenajărilor şi a punctelor de interes din cadrul zonei, lipsa unor activităţi publice care să conducă la o mai bună utilizare a spaţiului public. Luând în considerare aceste aspecte, este necesar să se studieze modul în care pot fi eliminate disfuncţionalităţile existente. Prin workshop-ul interdisciplinar propus se vor identifica soluţii de integrare la nivelul oraşului a Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj în relaţie cu Zona Centrală şi alte puncte de interes din oraş.


Premisele de dezvoltare ale acestei zone sunt favorabile, dat fiind faptul că oraşul a cunoscut în utimii ani o concentrare a investiţiilor în sectorul comercial de tip hiper market sau mall, funcţiuni care au înlocuit treptat zonele productive nefuncţionale. Ca atare, specificul industrial al zonei aflate pe latura nordică a râului Suceava începe treptat sa fie înlocuit, observându-se dezvoltarea unui nou pol urban cu o atractivitate extrem de crescută. Acest pol de dezvoltare începe să-şi exercite influenţa în zonele adiacente lui şi în arealele aflate pe malul sudic al râului Suceava (zona în care se află şi viitorul Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj). O alta zonă cu un potenţial maxim de dezvoltare aflată în apropierea Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj este malul râului Suceava. Această zonă dispune de vecinătatea favorabilă a noului pol de dezvoltare (Iulius Mall) şi de premisele unor investiţii pentru amenajarea acesteia ca şi spaţiu destinat activităţilor de loisir. Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava (aflat în lucru), va constitui şi acesta o oportunitate pentru realizarea unor astfel de investiţii, atât pentru maulul râului Suceava, dar mai ales pentru dezvoltarea unui nou pol urban în vecinatatea Centrului, prin schimbarea caracterului funcţional.

Temele workshop-ului vor fi creşterea accesibilităţii şi atractivităţii Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj printr-o corectă semnalizare la nivelul oraşului, amenajare, relaţionare dar şi crearea unei identităţi specifice (prin intermediul unei sigle şi a altor elemente de identificare). Tratarea interdisciplinară de către studenţii participanţi va aduce beneficii din punctul de vedere a calităţii şi viabilităţii soluţiilor.
Având în vedere valoarea acestui element şi a problematicii sale, considerăm că elaborarea unor soluţii viabile pentru valorizarea şi integrarea sa este posibilă prin efectuarea şi sintetizarea unor analize multicriteriale, în cadrul unor echipe interdisciplinare.
În prezent este în curs de actualizare PUG-ul mun. Suceava, fapt care reprezintă o şansă pentru proiectul de refuncţionalizare a fostei Uzine de apă prin studierea modalităţilor de îmbunătăţire a relaţiilor acesteia cu localitatea.
Ce percepţii au locuitorii despre zona unde se află fosta Uzină de apă a oraşului? Ce modificări s-au produs în identitatea urbană a locuitorilor? Cum ar putea acţiona comunitatea pentru valorifizarea uzinei de apă? Cum poate oraşul să integreze fosta uzină de apă în viaţa sa culturală, economică, socială? Acestea ar fi unele dintre întrebările prin care se concretizează provocarea reprezentată de acest obiectiv pentru comunitate.

Studenţi cu formaţii diferite (arhitecţi, urbanişti, peisagişti, artişti şi sociologi) din 5 centre universitare (Suceava, Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara) vor porni de la aceste întrebări pentru a identifica soluţii pentru integrarea viitorului Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj la nivelul oraşului. Tema cuprinde evaluarea situaţiei existente, cunoaşterea reprezentărilor pe care le au locuitorii despre Uzina de apă şi rolul viitorului Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj, elaborarea unor soluţii de integrare la nivel fizic în oraş dar şi prin activităţi de animare a spaţiului reabilitat.


Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj îşi propune să se integreze la rândul său în viaţa culturală a oraşului. În contextul cultural românesc, arhitectura şi urbanismul nu sunt percepute ca acte de cultură decât la nivel declarativ, ele fiind văzute ca activităţi tehnice al căror produs poate eventual deveni un bun cultural. Activitatea de proiectare ar trebui considerată la rândul său drept act de cultură, aşa cum se întâmplă în alte domenii de creaţie. Procesul propriu-zis de găsire a unei soluţii de proiect pentru un spaţiu public ar trebui să conţină valorile şi viziunile culturale ale numeroşilor actori care trebuie să participe la el.

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

- Valorizarea vechii uzine de apă a oraşului Suceava care va deveni Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj

Obiective specifice:

- Integrarea în viaţa urbană a oraşului Suceava a Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj
- Identificarea solutiilor pentru creşterea accesibilitatii Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj
- Mediatizarea Centrului de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj
- Orientarea profesională a studenţilor participanţi prin identificarea intereselor şi disponibilităţilor individuale ale studenţilor (urbanişti, sociologi urbani, arhitecţi, peisagişti, artişti vizuali).

Detalii cu privire la procedura de înscriere aici 

5 iulie 2011

Masterat „Urbanism si amenajarea teritoriului”, Timisoara


Localitatea: TIMISOARA, str. Traian Lalescu Nr.2/A, 300223
Universitatea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
Facultatea: ARHITECTURA
Departament: URBANISM
Masterat: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Coordonator:  conf. dr. arh. RADU RADOSLAV

Masteratul de „Urbanism si amenajarea teritoriului” a fost reacreditat in iunie 2011 de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) pentru a se alinia procesului Bologna, avand acum o durata de 2 ani.

Fiind multidisciplinar acest masterat este dedicat nu numai absolventilor facultatilor de arhitectura ci si celor ce provin din domenii conexe sau administratie.  In cadrul acestuia vor tine cursuri  pe teme diverse ca planificare urbana, management urban, peisagistica, geografie, drept urban, cadastru, etc.  cadre didactice de la Universitatea Politehnica Timisoara si Universitatea de Vest precum si specialisti asociati.

Conform ultimelor reglementari  ale RUR (Registrul Urbanistilor Romania)  absolvirea unui masterat de 120 credite cu durata de doi ani in domeniul urbanismului este o conditie in dobandirea dreptului de semnatura  pentru alcatuirea, respectiv coordonarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

Admiterea se va desfasura in septembrie 2011 si va consta in sustinerea in cadrul unui interviu a unei lucrari tip referat realizata anterior, pentru care bibliografia va fi afisata o data cu comunicarea datei exacte a examinarii. Sunt disponibile 25 de locuri din care 18 bugetate si 7 cu taxa. 
Marius Gaman