7 octombrie 2013

SCRISOARE DESCHISA - PRIVIND TAIERILE ABUZIVE DE ARBORI, CU OCAZIA AMENAJARII RUTIERE A PIETEI BALCESCU, TIMISOARA
Prin prezenta scrisoare, Asociaţia Peisagiştilor din România denunţă în mod public tăierile abuzive de arbori efectuate între 13 septembrie şi 24 septembrie cu ocazia amenajării rutiere a Pieţei Bălcescu. Prin aceasta, ne alăturăm multiplelor reacţii critice la adresa acestui proiect din partea Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Timiş, a presei locale şi a unor grupuri anonime de iniţiativă publică .

Între aceste date au fost defrişaţi  un număr de  5 frasini maturi (Fraxinus sp.), cu vârste de peste 50 de ani, 15 salcâmi maturi (Robinia sp.) de pe strada Ciprian Porumbescu, 2 tei maturi (Tilia sp.) din faţa bisericii catolice şi un număr de 30 exemplare din speciile castan (Aesculus sp.), corcoduş ornamental (Prunus cerasifera 'Pissardii'), tei şi frasin tineri aflaţi în scuarul din centrul Pieţei Bălcesu.

Propunerile de extrageri şi tăieri masive de arbori nu se regăsesc în proiectul afişat pe pagina de internet a Primăriei Timişoara. Considerând speciile tei, frasin şi castan cu un indice apreciat de densitate de 1,0, salcâm cu un indice de 0,7 şi corcoduş ornamental cu valoarea indicelui de 0,8, putem estima impactul negativ pe care intervenţia urbană mai sus menţionată o are asupra mediului ambient. Prin urmare, dacă 1m³ de coroană volum standard cu indice de densitate 1,00 absoarbe aproximativ 9 g CO2 pe oră , numai în cazul celor 5 frasini defrişaţi, la o înălţime medie a coroanei de 8 metri, cu un volum total de 268 m³, sunt absorbite în medie 144 kg CO2/zi eliberându-se în atmosferă 25 kg de oxigen/ zi. D e asemenea, trebuie menţionat faptul că pe timpul verii, temperatura scade cu aproximativ 3-4 grade sub coroana acestor arbori, care au o înaltă valoare ecologică, mai ales în mediul agresiv şi poluat al oraşului Timişoara. Mai mult, considerăm foarte nocivă soluţia propusă de utilizare a îmbrăcăminţii asfaltice pentru suprafeţele de circulaţie pietonală şi parcări. Acest finisaj este impermeabil nerealizându-se circuitul apei în natură, înmagazinează şi emană căldură, ducând la uscarea arborilor şi la creşterea costurilor pentru epurarea apelor meteorice prin scăderea infiltraţiei în sol.

Trebuie menţionat faptul că prin aceste defrişări abuzive sunt încălcate flagrant Art. 5, 7 şi 12, ale Legii nr. 24 din 2007 (n.r. Privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor), cu completările ulterioare, iar întrega amenajare contravine princiipilor declarate ale Convenţiei Europene ale Peisajului din 2000 precum şi Cartei de la Leipzig din 2008, ambele documente ratificate şi asumate de România.

Solicităm instituţiilor responsabile de acest adevărat 'masacru' ecologic, justificarea motivului pentru care se atentează la sănătatea cetăţenilor oraşului, iar spaţiul urban este privat de beneficiile pe care le aduc aceşti arbori.

Prin urmare, solicităm:

Primăriei Municipiului Timişoara:
• Punerea la dispoziţie spre consultare publică a documentaţiei tehnice integrale privind proiectul „Reamenajare geometrie intersecţie Piaţa Bălcescu”, întrucât, la ora actuală pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara se găsesc doar planşe aferente proiectului tehnic.
• Punerea la dispoziţie a autorizaţiei de defrişare eliberată de Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, corelată cu studiul de Cadastru Verde 1999-2004 şi cu legislaţia de mediu în vigoare.
• Punerea la dispoziţie spre consultare, a Registrului local al spațiilor verzi, conform art.12, alin. 1 şi a strategiei vizând spațiile verzi întemeiată pe acest Registru, așa cum îl prevăd normele de aplicare ale Legii Nr.24/2007 cu completările ulterioare. 

Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara:
• Punctul de vedere privind defrişările şi soluţia tehnică a acestui proiect.
• Avizul de mediu aferent acestui proiect.

Gărzii de Mediu Timiş:
• Punctul de vedere privind modul în care s-a respectat legislaţia de mediu în cazul acestui proiect, în special în privinţa defrişărilor şi intervenţiilor asupra spaţiilor verzi existente.
• Aplicarea de masuri legale în cazul în care legislaţia de mediu nu a fost respectată.

Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş:
• Punctul de vedere privind acest proiect având în vedere că Piaţa Bălcescu este inclusă în zona de protecţie a ansamblului istoric TM-II-a-B-06109.

Timişoara, 07.10.2013

Preşedinte,
Asociaţia Peisagiştilor din România
Ing. Peis. Alexandru Ciobotă