20 iunie 2012

Atelier de recuperare rurală durabilă // Sustainable Rural Recovery Workshop - Soveja, jud. Vrancea, RomâniaAtelierul de recuperare rurală durabilă este un eveniment multidisciplinar destinat studenților și profesioniștilor provenind din domenii precum Dezvoltare rurală, Planificare urbană și regională, Arhitectura peisajului, Geografie, Agronomie, Sociologie, Antropologie  și Administrație publică. Scopul acestui proiect este acela de a iniția un proces cultural, economic și de regenerare spațială în mediul rural îndepărtat, al Sovejei, în regiunea montană a României.
Participanţii vor trăi şi lucra în peisajul deluros cu păşuni şi păduri, încă păstrate în conformitate cu un stil de viaţă tradiţional şi se vor angaja în prelegeri, discuţii, ateliere de lucru, tururi de descoperire și activități în rețea. Atelierul Soveja reprezinta o bună ocazie de a studia şi înţelege oportunitatea specifică şi potenţialul mediului rural şi de a aborda problemele satelor  traditionale în economia globalizată de astăzi.


Perioada:  30 Iulie – 5 August 2012
Locație: Soveja, jud.Vrancea, România
Taxă de participare: 169 $


Pentru mai multe detalii accesați linkul 
Sau contactați coordonatorul proiectului - Alexandru Matei la adresa: refresh.soveja@gmail.com


(EN) 
The Soveja Sustainable Rural Regeneration Workshop is a multidisciplinary event open to students and professionals coming from the Rural Development, Urban and Regional Planning, Landscape, Architecture, Geography, Agronomy, Sociology, Anthropology and Public Administration areas.  The goal of the project is to initiate a process of cultural, economic and spatial regeneration in the remote rural area of Soveja, in the mountainous region of Romania.
Participants will live and work in the hilly landscape of pastures and forests, still preserved according to a traditional lifestyle and will engage in lectures, discussions, studios, discovery tours and networking activities. The Soveja Workshop presents an opportunity to study and understand the specific opportunity and potential of the rural environment and tackle the issues of the traditional villages in today's globalized  economy.

Dates: July 30th to August 5th, 2012
Location: Soveja, Vrancea County, Romania
Cost: $ 169

For more details, please visit the link
Or email Coordinator Alexandru Matei at: refresh.soveja@gmail.com