16 februarie 2011

Ordonanta de urgenta 7 din 2 februarie 2011 (OUG 7/2011) pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul


   Avand in vedere necesitatea asigurarii conditiilor legislative si institutionale pentru asigurarea dezvoltarii durabile, coerente si integrate a teritoriului national se impune adoptarea rapida a unor masuri de armonizare a activitatilor de planificare urbana si teritoriala, in conformitate cu principiile europene ale dezvoltarii teritoriale si urbane durabile asumate de Romania prin semnarea Agendei teritoriale europene, a Cartei de la Leipzig privind orasele europene durabile, a Declaratiei de la Toledo privind regenerarea integrata si a Conventiei europene a peisajului.
   Neadoptarea unor masuri urgente in vederea:
   -clarificarii responsabilitatilor si atributiilor administratiei publice de specialitate;
   -consolidarii rolului autoritatilor publice de garant al dezvoltari durabile si coerente a teritoriului national, in calitate de responsabil in procesul de planificare si control al dezvoltarii localitatilor;
   -reducerii drastice a practicilor urbanismului derogatoriu, practici care au dus la un proces de transformare interna incoerenta a localitatilor si de extindere necontrolata ce a determinat disfunctii si costuri uneori imposibil de suportat pentru comunitatile locale, ocupari si desfiintari ale spatiilor verzi, ce au generat probleme grave de mediu, precum si o avalansa de situatii litigioase care au afectat securitatea juridica a investitiilor;
   -descurajarii si eliminarii practicilor de modificare a reglementarilor urbanistice existente pentru intrarea in legalitate a unor constructii ilegale, executate fara autorizatie de construire sau fara respectarea prevederilor acesteia, fapt ce duce la imposibilitatea aplicarii prevederilor Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului si Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
   -clarificarii modului de prelungire a termenelor de valabilitate ale planurilor urbanistice generale, in conditiile in care pentru 41% dintre unitatile administrativ-teritoriale acestea au fost deja depasite, iar in lipsa unor prevederi legale clare hotararile de consiliu local de prelungire a valabilitatii au fost anulate de catre prefecti, avand drept consecinta lipsirea autoritatilor administratiei publice locale de instrumentele legale de gestiune a teritoriului, implicit imposibilitatea eliberarii de catre acestea a autorizatiilor de construire;
 -introducerii unor facilitati pentru localitatile mici, care in prezent sunt lipsite de resurse umane si financiare, atat in a-si asigura functionarea structurii de specialitate, cat si in vederea asigurarii finantarii revizuirii documentatiilor de urbanism;
   -corelarii nevoilor de dezvoltare a municipiilor si oraselor cu necesitatea dezvoltarii localitatilor din imediata vecinatate a acestora, prin elaborarea de strategii de dezvoltare teritoriala zonala periurbana/metropolitana, asigurandu-se astfel dezvoltarea durabila si echilibrata a localitatilor, precum si limitarea extinderii excesive si nejustificate a intravilanului pe terenuri cu valoare ecologica, peisagera sau agricola,
   va avea un impact negativ asupra dezvoltarii armonioase si durabile a teritoriului national, va duce la afectarea in mod ireparabil a mediului de viata al locuitorilor, la distrugerea peisajelor naturale si construite, la pierderea identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si rurale, elemente care ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a activitatii autoritatilor administratiei publice de specialitate, la scaderea atractivitatii localitatilor afectate si la reducerea competitivitatii pe plan european a oraselor si regiunilor Romaniei.
   Deoarece, in caz contrar, nu se poate asigura indeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic prin activitatile de urbanism si amenajare a teritoriului, iar neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la agravarea situatiilor mai sus mentionate,
   in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   Conţinutul pe larg al Ordonanţei de Urgenţă aici 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu