15 februarie 2011

Convocator Adunarea Generala Ordinara a AsoP Romania 2011


Asociatia Peisagistilor din Romania – AsoP, ca urmare a hotararii de Consiliu Director Nr.01/20.01.2011, in conformitate cu prevederile statutare si ale Art.21 din O.G.Nr.26/2000, aduce la cunostinta membrilor sai convocarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatiei pentru data de 26 februarie a.c., ora 10:00, în mansarda facultăţii de ‘Arte şi Design’ Timişoara, str. Oituz, nr.4.
Ordinea de zi:
  1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului Director privind activitatea desfasurata in 2010;
  2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2010;
    Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Cenzorului privind activitatea financiar-contabilă in 2010;
  3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2011;
  4. Diverse.

CONTACT:
ing.peis. Andrei Condoros
secretar general
Asociatia Peisagistilor din Romania – AsoP
[+4] 0744 87 91 91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu