16 februarie 2011

"Tradiţie şi inovaţie". Conferinţă de Horticultură şi Peisagistică,Transilvania, 8-9 aprilie 2011.


Dragi colegi, stimaţi colaboratori

Suntem onoraţi să vă invităm la I. Conferinţă de Horticultură şi Peisagistică din Transilvania, organizată de Catedra de Horticultură din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Tîrgu-Mureş aparţinătoare Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca în perioada 8-9 aprilie 2011.
Manifestarea ştiinţifică cu participare internaţională a cărei temă este ,,Tradiţie şi inovaţie”, se va desfăşura la Tîrgu-Mureş în clădirea Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste.
Obiectivul conferinţei este realizarea unor legături între instituţiile de învăţământ superior cu profil horticol şi peisagist din ţară şi străinătate în vederea unei colaborări roditoare. Dorim realizarea unei dezbateri în cadrul căreia specialiştii din ţară şi străinătate au oportunitatea de a-şi expune rezultatele activităţii proprii de cercetare, care contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere individuală şi face posibilă diseminarea noilor informaţii de specialitate care în prezent au un ritm accelerat de acumulare.
Aşteptăm participarea specialiştilor din domeniul horticol şi peisagist, dar şi a celor care sunt preocupaţi în alte domenii colaterale ale acetora. Am fi onoraţi dacă ne-aţi împărtăşi rezultatele activităţii de cercetare.

Data limită a depunerii intenţiei de participare / înregistrării este de 28 februarie 2011.
Fisa de participare aici

Lucrările (inclusiv cele de tip poster) pot fi redactate în trei limbi (maghiară, română şi engleză). Rezumatul acestora, care nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte trebuie expediat organizatorilor prin e-mail sub formă de fişier ataşat până la data de 20 martie 2011. Este recomandat ca denumirea fişierului ataşat să conţină numele autorului care va prezenta lucrarea (ex. andreipop.doc).
Rezumatele trebuie să cuprindă următoarele: titlul lucrării, autorul(-ii), instituţia, adresa de corespondenţă poştală şi e-mail şi o succintă prezentare a lucrării.
Lucrările acceptate pentru publicare de comisia de referenţi vor fi publicate ,,in extenso” în limba engleză într-o ediţie specială a revistei Acta Universitatis Sapientiae – Agriculture and Environment (http://www.acta.sapientia.ro).
Alte informaţii utile aferente conferinţei (ex. posibilităţi de transport, cazare, timpul acordat pentru prezentare unei lucrări, spaţiul aferent expunerii lucrărilor de tip poster etc.) vor fi comunicate în timp util celor interesaţi.

Comitetul de organizare:
Klára Benedek - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş (organizator șef)
Asist. drd. János BÁLINT - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Prep. drd. Attila BANDI - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Ing. Mónika ZÓLYOMI - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş

Comitetul ştiinţific
Conf. univ. dr. Adalbert BALOG - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Sándor BARDÓCZI, membru în Consiliul de Conducere al Secţiei de Peisagistică
al  Camerei Arhitecţilor din Ungaria
Conf. univ. dr. Albert FEKETE - Univ. Corvinus din Budapesta. Fac. de arhitectura Peisagera
Conf. univ. dr. Lóránt KOVÁCS - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş (preşedinte)
Şef lucr. dr. Géza BALLA - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Şef lucr. dr. Endre KENTELKI - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Şef lucr. dr. Imre-István NYÁRÁDI - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Şef lucr. dr. Ferenc OROSZ - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş
Şef lucr. dr. Rezső THIESZ - Univ. Sapientia, Tîrgu-Mureş

Persoana de contact: 
Klára BENEDEK, e-mail: benedekklara@ms.sapientia.ro
.......................................................................................
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste  - Tîrgu-Mureş
Catedra de Horticultură
540485 Tîrgu-Mureş - Corunca, Şoseaua Sighişoarei 1. C.
Tel.: +40 265 208 170
Fax: +40 265 206 211
kmt@ms.sapientia.ro
www.ms.sapientia.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu