31 ianuarie 2011

Reamenajarea Parcului din Livada Poştei, Braşov - CONCURS DE IDEI

Concursul este iniţiat de Schaeffler România, o companie industrială foarte importantă pe plan local, în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov. Investiţia va fi asumată de companie împreună cu alţi investitori privaţi. Concursul are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru crearea unui parc contemporan sustenabil, cu o identitate proprie, care să constituie un centru de interes în oraş, articulat coerent în sistemul verde al Braşovului. Amplasamentul cu o suprafaţă de cca. 2,7 ha este situat în vecinătatea centrului istoric, către Nord-vest, într-o zonă cu repere deosebite de peisaj natural şi construit a Braşovului.
Concursul de soluţii este deschis, în două faze, cu ridicarea anonimatului după jurizarea Fazei I. Juriul va selecta 8 proiecte finaliste care vor fi dezvoltate în Faza a II-a. Câştigătorului concursului i se va încredinţa lucrarea.
Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului.

ELIGIBILITATEConcurenţii, atât individual cât şi ca membri ai unei echipe, pot fi profesionişti sau studenţi/absolvenţi în specialităţile arhitectură, urbanism, peisagistică, design, arte plastice. În Faza a II-a, este obligatorie cooptarea în echipă a unui arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor din România sau al unei organizaţii profesionale similare din ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană.

LIMBAToate documentele de calificare şi piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în limba română. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi traduse în limba română şi legalizate.

PREMIIConcurenţii finalişti în număr de 8 desemnaţi de juriu în Faza I vor primi onorarii de participare în sumă de 1000 Euro fiecare.
La finalul concursului se vor acorda următoarele premii:
-Premiul I - 5000 euro
-Premiul II - 2500 euro
-Premiul III - 1000 euro.

JURIUJuriul este format din 5 membri titulari şi 4 membri supleanţi:
1. dir. gen. Alexandru Blemovici – membru titular, reprezentant Schaeffler România
2. arh. Răzvan Dracea – membru titular
3. arh. Kim Attila – membru titular
4. primar George Scripcaru – membru titular, reprezentant Primăria Mun. Braşov
5. arh. Dorin Ştefan – membru titular
6. ing. Cerasela Muntean – membru supleant şi consultant pentru director general Schaeffler
7. arh. Edmund Olsefszky – membru supleant
8. istoric Alexandru Stănescu – membru supleant şi consultant pentru primar
9. arh. Tudor Sfarghiu, Primăria Mun. Braşov – membru supleant şi consultant pentru primar.

CALENDARUL CONCURSULUI
Lansarea concursului                                                               27 ianuarie 2011
Vizita amplasament                                                              4 februarie 2011, ora11.00
Termen limită pentru formularea întrebărilor                            11 februarie 2011
Termen pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări                18 februarie 2011
Termen limită pentru înscriere                                                  14 martie 2011
Termen limita predare directă/ depunere poştă/ curier Faza I    21 martie 2011, ora 16.00
Termen limită livrare proiecte predate prin poştă / curier          25 martie 2011, ora 16.00
Jurizare Faza I                                                                       1-4 aprilie 2011
Anunţare soluţii reţinute pentru Faza a II-a                              5 aprilie 2011
Depunere şi soluţionare contestaţii                                       5-8 aprilie2011,ora 24.00
Anunţare rezultate Faza I + cerinţe pentru Faza a II-a            11 aprilie 2011
Termen limită înscriere Faza a II-a şi formulare întrebări         18 aprilie 2011
Termen pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări              21 aprilie 2011
Termen limită predare directa/ depunere poştă/ curier Faza II  16 mai 2011, ora 16.00
Termen limită livrare proiecte predate prin poştă / curier          19 mai 2011, ora 16.00
Jurizare Faza a II-a                                                              20-21 mai 2011
Anunţarea rezultatelor Faza a II-a                                         23 mai 2011
Depunere şi soluţionare contestaţii                                        26 aprilie 2011, ora 24.00
Festivitate premiere                                                                1 iunie 2011

ÎNSCRIEREA LA CONCURSConcurenţii se pot înscrie fără plată, în perioada 27 ianuarie – 14 martie 2011, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a formularului de Preînscriere din  Pachetul B - Regulament sau prin preînscrierea pe pagina dedicată concursului (http://www.oar.org.ro/preinscriere.php?id=19) a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.

DOCUMENTAŢIA DE CONCURSTema, regulamentul şi anexele ce formează documentaţia de concurs sunt disponibile exclusiv în format electronic şi pot fi descărcate din pagina concursului a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUIPromotorul concursului organizează în data de 4 februarie 2011, ora 13.00 o vizită la amplasament – loc întâlnire la intrarea principală în parc (mijlocul laturii parcului dinspre Str. Şirul Livezii). Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a amplasamentului şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări ce se vor consemna Costurile şi organizarea călătoriei cad în seama participanţilor. Cei interesaţi să viziteze amplasamentul se vor înscrie la Secretariatului concursului până în data de 2 februarie 2011.

PREDAREA PROIECTELORCondiţiile de conţinut şi de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de concurs şi regulament.
Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin poştă/curier la sediul secretariatului local, cu adresa: Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din România, Şirul Beethoven nr. 2, Braşov, jud. Brasov.
Data şi ora limită a predării este 21 martie 2011, ora 16.00.
Pe ambalaj se va menţiona „PENTRU CONCURS PARC BRAŞOV”.
Coletele poştale trebuie să aibă înscrisă data şi ora depunerii la oficiul poştal / curier.

SECRETARIATUL CONCURSULUI
Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Comunicarea concurenţilor cu secretariatul se face în scris.

alte detalii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu