10 ianuarie 2011

Consultare publica privind Structura Clasificarii Ocupațiilor din România potrivit ISCO 08 -la nivel de ocupațieCONSULTARE PUBLICĂ


Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor aplicaţii orientate către clienţi.

OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08 şi prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.

În vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate la nivel de ocupaţie, EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Europeană a utilizării ISCO 08, concretizată prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atât implementarea ISCO 08 în clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 implică două etape şi anume:

Etapa I: Aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România potrivit Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08, până la nivelul grupelor de bază. Menţionăm că proiectul Hotărârii Guvernului de aprobare a acestei structuri urmează să fie adoptat de Guvernul României.

Etapa II: Elaborarea unei noi structuri a Clasificării Ocupaţiilor din România - la nivel de ocupaţie (şase caractere), care a implicat un proces de translatare a ocupaţiilor în noua versiune a Structurii COR.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem consultării publice această versiune actualizată a COR potrivit ISCO 08.

Varianta finală a Clasificării Ocupaţiilor din România, actualizată potrivit ISCO 08, ce urmează a fi aprobată prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică va putea fi utilizată, pentru o perioadă stabilită prin acest act normativ, în paralel cu actuala formă a COR (conform ISCO 88) care se regăseşte în prezent pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe prima pagină la secţiunea COR.
Mai multe detalii aici .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu