26 aprilie 2010

Traseu tematic la baltile Bezdin


Proiectul „Traseu tematic la bălțile Bezdin„ face parte integrată dintr-un demers mai amplu, deja în derulare, cuprins în planul de management al Parcului Natural Lunca Muresului, respectiv de organizare a circulaţiilor din parcul natural. Punctual, prin definirea traseului şi construirea unui observator, al unui segment din pontonul suspendat de circulaţie, a panourilor informative şi a coşurilor de gunoi se va rezolva problema invervenţiilor construite necesare pentru vizitarea şi observarea ecosistemului bălţile Bezdin, constituind astfel un proiect pilot care va fi continuat în viitor.
De asemenea demersul nostru face parte din proiectul de promovare a valorilor ecologice şi de peisaj a Parcului Natural Lunca Mureşului, acţiune care va continua şi în viitor utilizând alte surse de finanţare. Totodată prin implicarea unui număr mare de persoane, se doreşte conştientizarea şi informarea asupra fragilităţii ecosistemului şi a unicităţii acestuia, în viitor dorindu-se implicarea şi mai activă a comunităţiilor din apropierea parcului în promovarea şi ocrotirea lui. Pe de altă parte, prin implicarea specialiştilor arhitecţi şi peisagişti în conceperea elementelor construite, bine integrate în peisaj şi din materiale eco-friendly, se doreşte a fi un exemplu de bună practică pentru viitoarele intervenţii în parc.

LOCATIA. Parcul Natural Lunca Mureşului, ecosistem de tip zonă umedă, reprezentând un important loc de cuibărire şi pasaj pentru circa 200 specii de păsări, multe dintre ele sub regim strict de protecţie.

PARTENERI. Asociatia Peisagistilor din Romania - Asop, Administratia Parcului Natural Lunca Muresului, Asociatia Altitudine Arad, Asociatia de la 4, Primaria localitatii Pecica, Primaria localitatii Felnac, Primaria localitatii Secusigiu, Grupul Scolar Forestier Arad.

SCOPUL PROIECTULUI. Reducerea impactului negativ al vizitatorilor în zona de protecţie strictă a Parcului Natural Lunca Mureşului prin construirea unui traseu tematic suspendat, având puncte de observare şi informare şi coşuri de gunoi din materiale ecologice cu impact minim asupra peisajului şi habitatului. În prezent accesul la bălţile Bezdin, cât şi accesul Mureş-Mănăstirea Bezdin se face aleator, periclitând şi alterând habitatele bălţilor Bezdin. Deoarece nu există un traseu clar definit, întreţinerea zonei, curăţirea deşeurilor în urma parcurgerii zonei de către vizitatori este greoaie şi costisitoare. În prezent intervenţiile construite în parc (observatoare, pontoane, panouri, poteci) au o arhitectură rigidă, nefiind integrate în peisaj, chiar dacă materialele folosite sunt ecologice şi autohtone. La construirea structurilor din proiect se va folosi lemn din specia alohtonă Acer negundo, specie invazivă care pune mari probleme vieţuirii speciilor indigene. La construirea suprafeţelor de acoperit şi a pereţilor, unde este cazul se va folosi trestie (Phragmites australis) spre o bună integrare în peisaj şi viabilitate în timp.

OBIECTIVELE PROIECTULUI Scăderea impactului negativ pe care îl are turismul în zona bălţilor Bezdin din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului prin construirea unor poteci tematice, care vor organiza fluxurile de circulaţie. Promovarea utilizării materialelor autohtone eco-friendly şi a unor abordări arhitecturale şi peisagere cu impact minim asupra peisajelor şi habitatelor din zona bălţilor Bezdin din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului. Promovarea valoriilor parcului prin mijloace media şi expoziţii şi implicarea comunităţiilor locale vecine în activităţiile de conservare şi protecţie a valorilor Parcului Natural Lunca Mureşului şi în special a bălţilor Bezdin.

TIMMING 1.Promovarea proiectului, mai-septembrie, 2.Stabilirea traseului, 3 mai, 3.Organizarea atelierului de creatie, 20-22 mai, 4.Organizarea atelierului de lucru, 7-14 iulie, 5.Caravana fotografica, 1-12 septembrie.

FINANȚATOR Proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România, Asop România și partenerii. Cele menționate anterior prezinta exclusiv opinia Asop România, iar Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu pot fi făcuți răspunzători de felul în care se folosesc informațiile cuprinse în prezentul anunț.


pentru detalii referitoare la proiect:

ing. peis. Raluca Rusu

Coordonator proiect

Asociatia Peisagistilor din Romania - AsoP

ruraluca@gmail.com

0751161266

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu