1 mai 2014

DEFRISAREA VERDELUI URBANAsociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest supune atenției publice articolul prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu, cadru universitar al Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara dar și citadin al Aradului, referitor la mutilațiile efectuate asupra arborilor stradali din municipiu. 

Nu putem să nu remarcăm atât prin observație directă cât și prin numeroasele sesizări care se fac în special în cadrul rețelelor de socializare, un fenomen la scară națională de masacrare a vegetației dendrologice prin tăierea drastică a coronamentului arborilor. Amintim doar câteva astfel de exemple din țară şi care la nivelul opiniei publice au avut un mare ecou: tăierea teilor de pe Bulevardul Ştefan cel Mare (Iași), eliminarea vegetației arbustive şi arboricole din Piața Bălcescu (Timișoara) pe motiv că sunt: „iesiţi din durata lor de viaţă” sau „expiraţi” (ing.Nicolae Robu, primar, Municipiul Timişoara), tăieri iraționale asupra arborilor de pe strada Mărășești (Arad) ş.a. În realitate, acest tip de intervenții iresponsabile se manifestă la o scară mult mai mare cu efecte puternice asupra diminuării calității mediului urban, atât sub aspect ecologic cât și estetic.

În sprijinul administrațiilor locale, direct răspunzătoare în astfel de situaţii, în luna februarie a anului în curs, Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest a trimis Primăriei Municipiului Arad, Agenției pentru Protecția Mediului Arad și Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Arad un ghid pentru îngrijirea arborilor urbani, denumit “Instrucţiuni pentru pregătirea din pepinieră şi întreţinerea arborilor stradali, pe baza reţetelor eliberate după efectuarea analizelor foliare şi aplicarea tăierilor adecvate”  un demers inițiat de domnul ing. Dr. (dendrolog) Ionel Lupu, președinte al Asociației Dendro-Ornamentale „Anastasie Fătu” din Iaşi. Acest ghid, promovat la scară națională se dorește a fi un minim de literatură de specialitate pentru cei care administrează spațiile verzi din municipiul Arad, în vederea salvării şi protecţiei arborilor urbani, care nu prezintă semne de uscare accentuată sau risc sporit de cădere şi prin urmare cauzatori de vătămări umane sau daune materiale. Spre informarea publică conținutul ghidului însoțește prezentul demers.

Prin această intervenție publică Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest sprijină luarea de poziţie al prof. univ. dr. arh. T.O.Gheorghiu și consideră benefică informarea arădenilor asupra fenomenului de „defrișare a verdelui urban„ la care toți aceștia asistă și participă.


Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest
Ing.peis.Raluca Rusu
Vicepreşedinte

Un comentariu: