28 octombrie 2010

SEMINAR - „REGENERARE URBANĂ – INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII URBANE INTEGRATE ÎN ROMÂNIA”. Timisoara, 29 octombrie 2010

„REGENERARE URBANĂ – INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII URBANE INTEGRATE ÎN ROMÂNIA”

Timişoara - vineri, 29 octombrie 2010

Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişora


AGENDA


08.30-09.00 Înregistrarea participanţilor

09.00-09.30 Deschidere

– Salutul domnului Primar, prezentarea contextului şi a obiectivelor seminarului

- Dl. Gheorghe Ciuhandu, Primarul Municipiului Timişoara

- Dl. Eugen Curteanu, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

- D-na Aurelia Junie, Director Dezvoltare, Primăria Municipiului Timişoara


09.30-11.30 Politici şi strategii de regenerare urbană – Germania, România, Timişoara

- Integrated Stategies for Urban Economic Development and Brownfield Conversion (Strategii integrate pentru dezvoltarea economică urbană şi Conversia Brownfield) - Dr. Oliver Weigel, Ministerul Federal pentru Transport, Construcţii şi Dezvoltare Urbană din Germania (30 min)

- Politici şi instrumente pentru regenerare urbană în România - Anca Ginavar, Director General DGDT - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi Liviu Băileşteanu - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (20 Min)

- Strategii integrate – politici locale de regenerare urbană a Municipiului Timişoara Arh. Aurelia Junie, Director Dezvoltare - Primăria Municipiului Timişoara(30 min)

- Aşteptări ale noului Plan Urbanistic General Timişoara Arh. Ciprian Cădariu, Arhitect Şef - Primăria Municipiului Timişoara şi Arh. Eugen Pănescu, Director SC Planwerk SRL (20 min)


11.30 Pauză de cafea

12.00-14.30 Proiecte locale - exemple de bune practici

- Joint Structures and Programming for Urban Rehabilitation (Structuri şi programare comună pentru reabilitarea urbană) Dr. Oliver Weigel, Ministerul Federal pentru Transport, Construcţii şi Dezvoltare Urbană din Germania (15 min)

- Financial support for private house owners - first experiences from Timisoara and Lviv / Ukraine (Sprijin financiar pentru proprietarii privaţi - primele experienţe de la Timişoara şi Liov / Ucraina) Iulia Ban, Şef Serviciu Centru de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice

- Primăria Municipiului Timişoara & Jochen Gauly GTZ & Iris Gleichmann GTZ (30 min)

- Initiative for historic cities in Romania & HERITAGE foundation (Iniţiativa pentru oraşele istorice din România şi fundaţia HERITAGE) Jochen Gauly & Michael Engel, GTZ (20 min)

- Proiecte de regenerare urbană: Craiova, Brăila, Baia Mare şi Alba Iulia (60 min)

- Evenimente culturale pentru revitalizarea zonelor istorice (15 min) Violeta Mihalache, Director Comunicare - Primăria Municipiului Timişoara


14.30 Pauză de masă

15.30-17.30 Masă rotundă: experienţele de regenerare urbană din România - finanţare, proprietate, actori cheie, instrumente/mecanisme; Descriere Program Operaţional Regional (POR) - regenerarea urbană ca instrument de dezvoltare durabilă a orşelor-poli de creştere; Iniţiative de la nivel local.


17.30-18.00 Concluzii şi paşii următori

Vorbitori:

- Dl. Gheorghe Ciuhandu, Primarul Municipiului Timişoara

- Dl. Eugen Curteanu, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

- Dr. Oliver Weigel, Director, Ministerul Federal pentru Transport, Construcţii şi Dezvoltare Urbană din Germania

- Anca Ginavar, Director General DGDT - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

- Liviu Băileşteanu - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

- D-na Aurelia Junie, Director Dezvoltare, Primăria Municipiului Timişoara

- Ciprian Cădariu, Arhitect Şef - Primăria Municipiului Timişoara

- Violeta Mihalache, Director Comunicare - Primăria Municipiului Timişoara

- Iulia Ban, Şef Serviciu Centru de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice – Primăria Municipiului Timişoara

- Jochen Gauly GTZ

- Iris Gleichmann GTZ

- Michael Engel GTZ

- Mircea Diaconescu, Arhitect Şef - Primăria Municipiului Craiova

- Arh. Eugen Pănescu, Director SC Planwerk SRL


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu